Halvparten uten rett til dagpenger

Et flertall av de som er arbeidsledige har ikke rett til dagpenger. Årsaken er at de har vært arbeidsledige utover maksgrensen.

Publisert Sist oppdatert

Det er første gang siden 1990 at flertallet av de arbeidsledige har vært så lenge ute av arbeidslivet at de ikke har rett til dagpenger, i følge Dagsavisen. De viser til en ny undersøkelse fra NAV som bekrefter dette.

Det er i dag 47 000 arbeidsledige. Flertallet utgjøres av to store grupper. Det er dem som har helse- eller rusproblemer og en annen gruppe er dem som har vært hjemme i en lengre periode uten lønnet arbeid, for eksempel på grunn av omsorgsansvar.

Fra 2004 ble maksimal dagpengeperiode redusert fra to til tre år. Etter dette kan man få ventestønad vurdert av NAV.