Flest nye jobber til kvinner

Tre av fire nye jobber som skapes i EU området går til kvinner. Likevel er det langt igjen til full likestilling.

Publisert Sist oppdatert

Selv om de fleste nye jobbene som skapes innen EU-området går til kvinner, er det fortsatt en stykke igjen til full likestilling. Det viser en ny rapport fra Europakommisjonen; The 2007 Annual report on equality.

Av 8 millioner nye jobber har 6 millioner gått til kvinner, og 59 prosent av de universitetsutdannede er nå kvinner. Likevel tjener kvinner i gjennomsnitt 15% mindre enn menn.

Økningen i nye jobber er fortrinnsvis i bransjer som tradisjonelt er kvinnedominerte.

Det er også langt flere kvinner enn menn som har deltidsstillinger. Det gjelder 32,9 prosent av kvinnene og bare 7,7 prosent av mennene.