kvinne jubler
kvinne jubler

Flere kvinner fram i finans

For å få fram flere kvinnelige toppledere, må finansnæringen satse mer på formelle prosesser, samtidig som rekruttering gjennom uformelle "manne-nettverk" må få mindre betydning. Det mener Arne Skauge, administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

I april i fjor ble FUTURA-prosjektet ønsket lykke på reisen av blant andre finansminister Kristin Halvorsen.

Nettverksprogrammet er i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Sparebankforeningen, Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet.

Finansnæringen ønsker seg flere kvinnelige toppledere. FUTURA-programmet har som mål å oppfylle ønsket om å skape bedre balanse mellom kvinner og menn i lederstillinger i finansbedrifter.

Vil til topps Programmet retter seg mot kvinner med noe ledererfaring, og som ønsker videre karriere, gjerne helt til topps.

Og behovet er målbart til stede. En undersøkelse blant FNHs medlemsbedrifter viser at 300 kvinner i ledende stillinger ønsker å klatre videre opp til toppledelsen.

FUTURA startet med 25 talenter. Fasit ett år etterpå er at hver fjerde deltaker har fått mer ansvar eller en ny stilling i løpet av året som er gått.

Bedre beslutninger Dette er administrerende direktør i FNH, Arne Skauge, godt fornøyd med.

- Næringen tror på mangfold og mener at flere kvinnelige ledere vil bidra til at man kommer fram til bedre beslutninger, sier han, ifølge FNHs hjemmesider.

- Målsettingen med FUTURA er å bli mer lønnsom i finansnæringen ved å få flere kvinner inn i ledende stillinger, fortsetter han.

Nye metoder for rekruttering Skauge tror at det er nødvendig å endre på metodene for å rekruttere ledere, dersom man skal lykkes med en større kvinneandel:

- Manne-nettverket rekrutterer menn fra egne rekker. Dette nettverket må bety mindre i rekrutteringsprosessen. Næringen må legge mer vekt på mer formelle prosesser hvor kvinner føler de naturlig blir invitert med, understreker han.