To på møte
To på møte

Fiasko for coaching-standardisering

Standard Norge har satt foten ned og stoppet arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for coaching. Begrunnelsen er at bransjen er for umoden, siden de ulike aktørene ikke klarer å komme til enighet om selv grunnleggende begreper.

Publisert

Den nasjonale standardiseringskomiteen har arbeidet et års tid med å utvikle forslag til termonologi, å utforme krav til skolene, å fastsette hvilken kompetanse coachen skal etter gjennomført utdanning og å formulere krav til en uavhengig sertifiseringsordning.

Les også: Jobber for felles coachingstandard

Men nå er komiteen nedlag og arbeidet lagt på is. "På nåværende tidspunkt synes ikke bransjen å være moden for å utvikle en felles standard," fastslår Standard Norge.

Det skjer svært sjelden at Standard Norge ser seg nødt til å stoppe prosjekter.

" Uenige om det grunnleggende- Det har altså vært stor uenighet innad i komiteen. Hva er det man har vært mest uenige om?

- Noe av det vi har brukt lang tid på, uten å komme i mål, er å finne fram til en kort og grei definisjon av hva coaching faktisk er, svarer markedsansvarlig i Standard Norge, Britt Stokke Lønaas.

Hun har vært sekretær for komiteen som nå er nedlagt.

- Det betyr ikke at hver enkelt ikke har hatt klare oppfatninger om hva faget deres handler om. Men jobben i komiteen har vært komme fram til en omforent definisjon, og det har vi ikke klart, forklarer Lønaas.

Snakket forbi hverandreArbeidet med standardisering forutsetter konsensus. Uten at aktørene blir enige om noen grunnleggende definisjoner, er det ikke mulig å komme i land.

Etter Lønaas' oppfatning har representantene for ulike retninger i coachingbransjen snakkert forbi hverandre. Innholdet i en rekke begreper er uklart, og man har heller ikke vært enige om målet for standardiseringsarbeidet.

Veldig detaljfokuserte- Deltakerne i komiteen har vært veldig detaljfokuserte. Derfor tok Standard Norge beslutningen om å avslutte. Vi har sagt til coachingbransjen at de må gjøre en jobb internt først. Så er de hjertelig velkommen tilbake, sier Lønaas.

Hun opplyser at dette arbeidet allerede er i gang. De ulike coachingskolene har tatt initiativ til å møtes.

- Det er ikke sjelden at man bruker lang tid på en standardiseringsprosess. Men her har aktørene finansiert arbeidet selv. Da blir det fort dyrt når man skal bruke møter hos oss for å snakke om ting man burde ha avklart på forhånd, sier Lønaas.

Til det beste for bransjenAt komitearbeidet nå er avsluttet før man har kommet fram til noe resultat, tror Lønaas på sikt kan være til det beste for den unge coachingbransjen.

- Jeg tror dette er med på å sette i gang noen gode prosesser. Jeg er sikker på at aktørene - når de får snakket sammen - enten blir enige om en intern standard, om å følge en internasjonal standard eller at de kommer tilbake til oss når tiden er inne.

Powered by Labrador CMS