ScanStockPhoto_image_30598
ScanStockPhoto_image_30598

Arbeidstiden kuttet med en tredel

Siden 1946 er den gjennomsnittlige arbeidstiden per person i Norge redusert med en tredel. Derfor har antallet utførte timeverk bare økt med ni prosent på de siste 60 årene, til tross for en vekst i antallet sysselsatte på 70 prosent.

Publisert

Det er Statistisk sentralbyrå som har sammenlignet sysselsetting og antallet utførte timeverk per person fra 1946 til i dag.

Flere arbeidstidsreformer er en viktig årsak til at den gjennomsnittlige arbeidstiden er betydelig lavere i dag enn for 60 år siden. Like etter Andre verdenskrig hadde de fleste hadde de fleste arbeidstakere bare to uker årlig ferie og 48 timers arbeidsuke.

Den tredje ferieuka kom i 1948, den fjerde i 1965. Nå har som kjent de fleste fem uker ferie, og ukentlig normalarbeidstid er redusert til 37,5 timer.

Omfanget av deltidsarbeid er også med på å holde det gjennomsnittlige timeverktallet nede. Det var særlig på 1970-tallet at deltidsarbeidet økte, for en stor del som en følge av kvinners inntog på arbeidsmarkedet. En firedel av arbeidstakerne arbeider deltid i dag.

En økning i sykefraværet de siste årene er også med på å dra ned gjennomsnittet.

Antallet sysselsatte personer i Norge var 1,4 millioner i 1946, mot 2,4 millioner i dag.

"