barnogblomster
barnogblomster

Ledere velger familievennlige bedrifter

Familievennlige virksomheter som legger til rette for en god balanse mellom jobb og fritid, belønnes med mer lojale ledere. Det viser en ny, dansk undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

85 prosent av lederne som ønsker å forbli i stillingen sin, begrunner dette med at jobben gir mulighet for god balanse mellom arbeid og familieliv.

Dette kommer fram i en undersøkelse som Ledernes Hovedorganisation i Danmark har gjennomført nylig.

Over halvparten av lederne som overveier å bytte jobb, oppgir at balansen mellom jobb og familie er noe de prioriterer veldig høyt hos sin nye arbeidsplass.

Karriere og fritid- Undersøkelsens resultat er veldig klart. Vi snakker i øyeblikket mye om work-life-balance. Og lederne er veldig fokuserte på sammenhengen mellom karriere og fritid, sier Svend Askær, formann i Ledernes Hovedorganisation, til danske Erhvervsbladet.

Askær fastslår: - Det er helt tydelig at myke verdier betyr mer og mer for danske ledere.

Unge og kvinnelige ledereDet gjelder trolig i Norge også. Personal og Ledelse skriver i siste utgave om at hele toppledergruppa i teleselskapet NetCom består av småbarnsforeldre.

Og det er en ubetinget fordel, mener direktør for organisasjon og kommunikasjon, Nina Sundby.

- Skal man få fram unge ledere, og ikke minst kvinnelige ledere, er man nødt til å legge til rette for at det er mulig å kombinere jobb og omsorg for barn, sier Sundby til Personal og Ledelse.

Foreldreskap og lederskapHun ser også at moderne foreldreskap og moderne lederskap spiller på de samme strengene og forutsetter mange av de samme kvalitetene.

- Bedriften styrer gjennom verdier, og slik er det i en familie også. Lederen motiverer medarbeidere, og foreldre motiverer barna. I begge roller er det viktig å legge til rette for mestringsopplevelser. Og både forelderen og lederen må kunne skille mellom rett og galt.

Fleksibilitet og forståelseSundby tror det er en fordel om flere i en ledergruppe har eller har hatt småbarn. De andre vet hvilken utfordring det er å skulle levere både i barnehagen og på bunnlinja. Er man derimot den eneste med barn, kan det være vanskeligere å vinne forståelse.

Fleksibilitet og teknologiske løsninger for å jobbe hjemmefra når barna er syke, er også til stor hjelp for å få det til å gå rundt.

I NetCom er det dessuten tradisjon med et organisert opplegg for de ansattes barn i skolens høstferie, og bedriften tilbyr seks uker betalt permisjon for nybakte fedre uavhengig av mødrenes opptjeningsgrunnlag.

- Gjennomsnittsalderen hos oss er 35 år. Ønsker vi en ung kultur, må vi legge til rette, sier Nina Sundby.

Gode ledere prioriterer barnaOg det lønner seg å legge til rette for ledere med småbarn. Det kommer fram i en studie fra velrenommerte Center for Creative Leadership i USA.

Den slår fast at ledere som prioriterer egne barn og familieliv høyt, også er dem som yter best i jobben.

Denne undersøkelsen kan du lese mer om i Personal og Ledelse nr. 3, som er ute hos abonnentene i disse dager.

"