Opplering_cbox564551
Opplering_cbox564551

Lederopplæring kommer til kort

Alle bedriftseiere skal skoleres i HMS. Men det stilles ingen krav til opplæringens varighet. Det kan pulverisere hensikten med arbeidsmiljøloven.

Publisert

I henhold til den nye arbeidsmiljøloven skal alle bedriftseiere ha opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Ansvaret kan ikke delegeres til andre – det er virksomhetens eier som plikter å sette seg på skolebenken.

Ingen tidskrav

– Intensjonen i arbeidsmiljøloven er meget god. Å kurse toppledere er en kjempegod idé. Det er et glimrende virkemiddel for å redusere ulykker og få ned sykefraværet, mener Gunlaug Strønen, bedriftssykepleier og HMS-rådgiver i Alna HMS-senter.

– Direktoratet for arbeidstilsynet har laget en veiledning som beskriver lederopplæringen i detalj. Kravene til opplæringens innhold er gode. Problemet er at det ikke gis noen føringer med hensyn på varighet.

Kappes om å tilby korte kurs

Opplæringen for verneombud går stort sett over 40 timer, dog med noen unntak. Et tilsvarende varighetskrav finnes ikke for lederopplæringen. Ifølge Strønen er det en tendens til at det tilbys stadig kortere lederkurs.

– Enkelte aktører tilbyr nå kurs med en halv dags varighet. Jeg har faktisk sett helt ned mot to timer! For en toppleder i evig tidsnød virker dette helt sikkert fristende. Men hva kan du egentlig lære etter så kort tid, spør hun retorisk?

Kan falle i fisk

– HMS er et bred felt som dreier seg om både kunnskaper og holdninger. Det kan du neppe lære på så kort tid. Jeg frykter at myndighetene har åpnet for en pulverisering av hele opplæringen.

Powered by Labrador CMS