pleie og omsorg
pleie og omsorg

Faglig påfyll stanser pleierflukt

Arbeidsgivere som legger til rette for faglig påfyll og etterutdanning, kan være oppskriften på å stanse pleierflukten fra eldreomsorgen. Det er erfaringen fra et fireårig prosjekt i Hordaland.

Publisert

Høgskolen i Bergen har gjennomført et pilotprosjekt blant 100 helsearbeidere og ledere i fire kommuner i Hordaland: Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes.

Det fireårige prosjektet viser at arbeidsgivere som vil holde på helsepersonell i eldreomsorgen, må legge til rette for faglig utvikling på arbeidsplassen.

Tilbud om lederutdanningI første fase av prosjektet fikk mellomlederne i de fire kommunene tilbud om lederutdanning.

I den andre fasen ble det lagt opp til skreddersydde videreutdanningsopplegg for sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere og omsorgsarbeidere. En kartlegging av kompetansen lå til grunn for studieoppleggene.

Flukten avtokResultatet er at faglig påfyll er at flukten fra eldreomsorgen og andre arbeidsplasser i pleie- og omsorgstjenesten har avtatt i de fire kommunene.

De ansatte sier i evalueringen at de kan tenke seg å bli værende. Og grunnen er tilbudet om faglig utvikling på arbeidsplassen.

Et annet resultat er at prosjektet har gitt ny og økt arbeidslyst. Flere av deltakerne gir også uttrykk for en fornyet og høyere yrkesstolthet.

Viktig for kompetanseheving- Prosjektet er enormt viktig med tanke på at kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren i kommunene, sier porfessor Harald Vike ved Universitetet i Oslo, som har evaluert prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er at flere kommuner har behov for å få kunnskap om hvordan de skal rekruttere og ta vare på helsepersonell.

Det blir stadig flere eldre, og over 80 prosent av pasientene på sykehjem er demente. Dette innebærer store bemanningsutfordringer i omsorgssektoren, samtidig som kompetansebehovet øker.

Myndighetenes manglende forståelse- En av utfordringene med å sette i gang dette prosjektet har vært den manglende forståelsen fra myndighetene om behovet for kompetanseutvikling blant helsepersonell i kommunehelsetjenesten, sier høgskolelektor Sissel Tollefsen ved Høgskolen i Bergen.

- Det er lederne sitt ansvar å legge til rette for at personalet får den nødvendige faglige utviklingen de trenger for å utføre en god og forsvarlig jobb i pleie- og omsorgstjenesten, sier Tollefsen.

Powered by Labrador CMS