Ergo-avtale
Ergo-avtale

Helsegigant satser på e-læring

Den nye giganten i norsk helsevesen, Helse Sør-Øst, satser på e-læring i kompetanseutviklingen av sine 69 000 ansatte. Og alt skal foregå på samme teknologiske plattform.

Publisert

1. juni var sammenslåingen av tidligere Helse Sør og Helse Øst et faktum. Og den aller første leverandøravtalen som nye Helse Sør-Øst RHF inngår, er på HR-siden.

Den nye helseregionen har nemlig undertegnet en avtale med Ergo Group AS om levering av en felles e-læringsplattform til alle helseforetakene.

Avtalen er verdt cirka 12 millioner kroner over fem år, og ble undertegnet av Ergo Groups direktør for offentlige løsninger og Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF (bildet).

69 000 ansatteE-læringsplattformen skal gjøre det mulig for medarbeiderne å gjennomføre nettbaserte kurs, sertifiseringer og opplegg for kompetanseutvikling.

Hovedmålgruppen er de 69 000 ansatte i helseregionen, men også pasienter, primærhelsetjeneste og annet helsefaglig personell, skal kunne nyttiggjøre seg løsningene.

Løsningen skal testes ut i tre helseforetak fram til mars 2008, i første omgang.

Avgjørende kompetanseutvikling- Vårt mål er best mulig kvalitet i pasientbehandlingen. Dette forutsetter medarbeidere med høy kompetanse. Kompetanseutvikling er derfor en helt sentral del av vårt kvalitetsutviklingsarbeid.

Det sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Steinar Marthinsen ifølge en pressemelding.

Utveksle kursVed å velge én felles, teknisk plattform for hele helseregionen, skal man kunne utvikle og utveksle kurs og e-læringsmoduler på tvers av helseforetak og avdelinger. All e-læring kan baseres på én standard.

Powered by Labrador CMS