colourbox_tenker
colourbox_tenker

Drømmer om ny karriere

Nesten halvparten av de med høy utdanning ønsker å styrke egne karrieremuligheter.

Publisert

Den største motivasjonsfaktoren for videreutdanning er styrking av egne karrieremuligheter, viser Handelshøyskolen BIs årlige studentundersøkelse.

Ambisjoner

På spørsmål om hvorfor de tar videreutdanning, sier 48,6 prosent av de med høy utdanning at de vil styrke egne karrieremuligheter.

- Egen karriereutvikling har blitt en viktigere motivasjonsfaktor for å ta videreutdanning de siste årene, og det er tydelig at karrierejaget også påvirker hvilke studier de velger. Studenter med høyt karriereønske, velger oftere en tyngre videreutdanning, noe som henger naturlig sammen med ambisjonsnivået, sier konsulent Bjørn K. Svendsen ved Karrieresenteret på Handelshøyskolen BI i en pressemelding.

Vil ha ny jobb

De som har tatt videreutdanning er ofte svært positive til egne karrieremuligheter, viser en undersøkelse utført av FAFO om livslang læring i norsk arbeidsliv.

I BIs undersøkelse er det 29 prosent som fremhever ønske om ny jobb som en utløsende faktor for å ta mer utdanning, noe som er en økning i forhold til tidligere undersøkelser.

Powered by Labrador CMS