Bente-Slaatten2
Bente-Slaatten2

Sykehusene er raske, men ikke friske

Helseforetakene sliter med arbeidsmiljøet, viser evalueringen av sykehusreformen. Det får Norsk Sykepleierforbund til å slå alarm.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg reagerer sterkt når helseministeren rosemaler reformen gjennom ensidig fokus på at effektiviteten og produktiviteten er bedret, sier forbundsleder Bente G. H. Slaatten i Norsk Sykepleierforbund.

Norges forskningsråd har evaluert sykehusreformen og funnet at mange ansatte opplever liten grad av medbestemmelse og mulighet for påvirkning. Mange opplever økte produksjonskrav, mer stress og reduset jobbtrygghet som følge av omstillingsprosesser.

" - Arbeidsgiveren svikter Slike tendenser bekreftes også av Arbeidstilsynets rapport "God vakt".

- Gang på gang blir det dokumentert at arbeidsgiverne i sykehusene verken støtter opp under politiske målsettinger eller langsiktige utfordringer for arbeidsmarkedet, helsepolitikken, likestilling og trygdeutgiftene, hevder Slaatten.

Sykefraværet i de statlige helseforetakene er nå på cirka ni prosent, mot et gjennomsnitt for arbeidslivet på 6,8 prosent. Også andelen midlertidig ansatte øker. Sektoren er også preget av mye ufrivillig deltid.

- Det eneste som teller Da evalueringsrappoten ble lagt fram, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad at den viser at sykehusreformen var nødvendig og riktig.

- Det eneste som virkelig teller, er om sykehusreformen har ført til en bedre helsetjeneste, med sykehus som gir oss gode og trygge tjenester når vi trenger det. Evalueringen viser at her har reformen i store trekk innfridd, uttalte Brustad.