Europas frieste arbeidstakere

Ikke i noen andre europeiske land nyter arbeidstakerne så stor grad av frihet og selvbestemmelse på jobben som i Danmark, Sverige og Norge.

Publisert Sist oppdatert

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions har gjennom 30 000 intervjuer kartlagt arbeidslivet i 31 europeiske land, blant annet for å finne ut hvor arbeidstakerne har den største autonomien, altså selvstendigheten og friheten, i jobbsituasjonen.

Og kanskje ikke helt uventet er det Danmark, Sverige og Norge som troner øverst, i den rekkefølgen, fulgt av Nederland og Finland.

De skandinaviske landene ligger langt foran for eksempel Tyskland. Og i hvert fall langt foran Bulgaria, som har den tvilsomme æren av bekle kåringens jumboplass.

Ut fra en rekke kriterier er autonomi-graden gitt karakter fra 1 til 5. Mens topplandet Danmark skårer 3,6 poeng, ligger Tyskland langt bak med 2,5.

Friheten henger sammen med effektiviteten i det danske arbeidslivet, ifølge arbeidsmarkedsforsker Steen E. Navrbjerg ved Københavns universitet.

- I Danmark har vi for lenge siden så godt som fjernet mellomlederfunksjonen fra arbeidsplassene. Det er mulig nettopp fordi menige medarbeidere er i stand til å ta ansvar, enten alene eller i team, sier han til idag.dk, nettavisen til Industriens Dagblad i Danmark.

Et annet særtrekk forskeren ser ved Danmark sammenlignet med det øvrige Europa er at selvbestemmelsen preger hele hierarkiet i arbeidslivet fra toppen til bunnen.