Risikosport for arbeidsgivere

Utenlandske ansatte med midlertidige arbeidstillatelser er en risikosport for arbeidsgiverene. Nå krever Servicebedriftenes Landsforening (SBL) at det ryddes opp.

Publisert Sist oppdatert

SBL ber om nytt møte med UDI for å følge opp problemene med midlertidig ansatte og gyldig arbeidstillatelse.

Hensikten med samarbeidet er at det skal bli enklere for bedrifter og arbeidgivere å få raskt informasjon om den ansattes oppholds- og arbeidstillalse i Norge.

- Det kan ikke forsette å være en "risikosport" for arbeidsgivere å ha ansatte med midleritidige arbeidstillatelser , sier advokatfullmektig Johan Henrik Bjørge i SBL på organisasjonens hjemmeside.

Slik det er i dag, er det opp til arbeidstakeren å melde fra til arbeidsgiver om arbeidstillatelsen blir trukket tilbake. Og dermed kan arbeidsgiver bli stående som lovbryter uten å være klar over det.

- De har fått en god start i dette arbeidet, ved at både AID og UDI har forståelse for arbeidsgivers situasjon, sier advokaten.

- Men selv om forståelse er en god start, ber vi nå om et nytt møte for å sikre fremdrift i denne saken som er viktig for mange arbeidsgivere, understreker han.