Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå har nylig publisert en analyse av norske lavinntektsfamilier. Ifølge analysen er det 14,2 prosent av norske husholdninger som tilhører tilhører lavinntekstsgruppen. Men 64 prosent av lavinntektshusholdningene i Norge er husholdninger hvor ingen har tilknytning til arbeidslivet. Av de som har en jobb er det særlig unge aleneboende og enslige forsørgere med barn under 18 år som havner i lavinntektsgruppen. 11 prosent i denne gruppen tilhører en lavinntektshusholdning. Da er de som studerer ikke medregnet.

Lavinntekt defineres her som å tilhøre en husholdning der samlet inntekt etter skatt er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt blant hele befolkningen. Inntekten er vektet etter den såkalte EU-skalaen for antall barn og voksne i husholdningen, siden husholdninger av ulik størrelse trenger ulik inntekt for å kunne ha samme forbruk. Merk at lavinntekt regnes ut i fra husholdningens samlede inntekt, der lønn kan være én av flere inntektskilder. Å tilhøre en lavinntektshusholdning betyr dermed ikke nødvendigvis at man har lavt lønnsnivå.