Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

10 råd: Slik håndterer du vold og trusler på jobben

Vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem på mange arbeidsplasser. Ansatte i helse- og sosialsektoren er mest utsatt.

Publisert Sist oppdatert

De som jobber innen helse- og sosialsektoren har mer enn dobbelt så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler på jobb sammenliknet med andre yrkesaktive ifølge STAMI. I Norge rapporterer 20 prosent av sysselsatte i sektoren at de har vært utsatt for vold og trusler på jobb det siste året. Det er i de fleste tilfeller pasienter/klienter/brukere som utøver vold og trusler.

Ifølge SSB ble 6 prosent av sysselsatte kvinner og 2 prosent av menn utsatt for vold på jobb det siste året (2018), mens 5 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene har opplevd trusler som var så alvorlige at de ble redde.

Foruten å gi fysiske skader, har studier også vist at yrkesaktive som opplever vold og trusler har høyere risiko for muskel, skjelett og psykiske helseplager. Slike plager fører ofte til langvarige sykefravær.

For å unngå vold og trusler er det viktig å forebygge slik at man i størst mulig grad unngår skader og plager som følge av vold og trusler. Forebygging handler for eksempel om den fysiske utformingen og sikringen av arbeidsplassen, rutiner for krisehåndtering og opplæring av ansatte. Likevel vil det skje at ansatte kan bli utsatt for dette og her er ti råd fra Arbeidstilsynet om hva man kan gjøre når hvis noen opptrer truende mot deg på jobben:

  1. Opptre rolig
  2. Lytt og vær observant
  3. Vær aktiv – ta initiativ
  4. Forklar tydelig hva som er mulig, og hva som ikke kan la seg gjøre
  5. Bruk et enkelt språk og vær konkret
  6. Vær hjelpsom
  7. Ikke vær dominerende eller underkastende
  8. Hold en passende avstand
  9. Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen
  10. Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt