Du er her

Vold på jobben setter dype spor

Det å bli utsatt for vold på jobben kan få alvorlige konsekvenser også på lang sikt.
Av Redaksjonen
Publisert 05.08.2019 01:13

Slag, spark og annen fysisk vold på jobben kan sette dype spor etter mange år, viser ny dansk forskning fra forskningshuset DEFACTUM, ifølge amdi.dk som er en nettside i regi av det danske Arbeidstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Posttraumatisk stress, angst og depresjon er noen av sykdommene som kan ramme den som utsettes for volden. Det medfører at voldsrammede går oftere til legen, er oftere på sykehuset og har høyere forbruk av antidepressiva enn ikke-voldsrammede.

Risikoen for sykmelding og førtidspensjon er også markant høyere for denne gruppen. 9 prosent, altså nesten en av ti av de voldsrammede, mottar førttidspensjon 10 år etter voldsepisoden.  7 år etter voldsepisoden er det 93 prosent større sannsynlighet for at voldsrammede mottar sykepenger enn ikke-voldsrammede.

Konsekvensene kan i noen tilfeller vise seg først mange år etter at volden fant sted. Det er derfor viktig at arbeidsgiveren har fokus på dette lenge etter at volden fant sted, og ikke bare i en akutt fase rett etter hendelsen, ifølge forskerne bak undersøkelsen.

Forskningsprosjektet heter «Stadig ramt? En undersøgelse af langtidskonsekvenserne af fysisk  vold på arbejdspadsen». Du finner hele rapporten og mye annet nyttig om forebygging av vold på jobben på  denne lenken.