Du er her

Vold og trusler på jobben kan gi depresjon

Mange yrkesgrupper utsettes for vold eller trusler om vold på jobben. Det kan gi både fysiske og psykiske senskader.
Av Redaksjonen
Publisert 08.05.2019 08:29

I norsk arbeidsliv er det om lag 170 000 arbeidstakere som oppgir å ha vært utsatt for vold eller trusler i forbindelse med arbeidet i det siste året, ifølge Arbeidstilsynet. Vold og trusler kan potensielt skje i alle næringer og yrker der arbeidstakerne må forholde seg til tredjepersoner.

Kvinner er mer utsatt enn menn, og en forklaring kan være at det er flere kvinner enn menn som arbeider i utsatte bransjer. De yrkesgruppene som er mest utsatt for vold eller trusler om vold er helserelaterte yrker som vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere, samt politi, vakter og lignende. Hvis vi kun ser på trusler er også leger og sjåfører blant de mest utsatte yrkene.

I en omfattende dansk undersøkelse har forskere funnet en sammenheng mellom det å bli utsatt for vold og trusler og risiko for depresjon fem år senere. Resultatene viser at sannsynligheten for depresjon øker hos de som blir utsatt for slike hendelser. Noe av grunnen kan være at medarbeideren legger lokk på følelsene for å bevare roen, mens det hadde vært en bedre løsning å snakke om det som har skjedd. Sosial støtte fra kolleger etter en hendelse, kan hjelpe noe på dette.

Undersøkelsen er gjennomfør at universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og Københavns Universitet. Undersøkelsen er basert på at mer enn 5 000 medarbeidere i eldreomsorg, psykiatri, kriminalomsorge og ansatte på spesialskoler besvarte et spørreskjema om vold og trusler i arbeidet i løpet av de senere år i 2010 og deretter spurt om helse og symptomer på depresjon i 2011.

Rapporten basert på undersøkelsen kan du lese her.

Nøkkelord