Du er her

Vil ha masterutdanning for lærere i praktiske fag

Nesten halvparten av lærerne som underviser i kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag, mangler fordypning i faget.
Av Redaksjonen
Publisert 07.04.2019 11:46

En ny masterutdanning skal sikre skolen flere kvalifiserte lærere i praktiske og estetiske fag og gi lærerne bedre jobbmuligheter. Mens de andre lærerutdanningene ble femårige masterløp i 2017, har faglærerutdanningene frem til nå vært treårige. 

- Jeg ser ingen grunn til at ikke faglærere i praktiske og estetiske fag skal ha like høy kompetanse eller like høy lønn som andre lærere. Å løfte utdanningen til masternivå er et viktig grep for å øke status og kvalitet for de praktiske og estetiske fagene i skolen, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

I tillegg til å heve kompetansen vil den nye masterutdanningen trolig gjøre det enklere for studentene å få seg jobb etter endt utdanning.

Dagens faglærerutdanning gir fordypning i ett fag, men i forslaget til den nye masterutdanningen forutsettes det at studentene skal velge minst to skolefag. Det antas at dette vil gi studentene bedre jobbmuligheter, fordi det er lettere for kommunene å ansette lærere med flere undervisningsfag i full stilling.

Nøkkelord