Du er her

Viktig med sterkt samhold

Det kollegiale samholdet har svært stor betydning for trivsel og helse blant brannmenn, viser en ny doktorgrad ved Umeå universitetet i Sverige.
Av Redaksjonen
Publisert 26.06.2018 09:07

Ann Jacobsson har forsket på brannmenns arbeidsmiljø i Sverige. 10 prosent av Sveriges 5 000 heltidsansatte brannmenn har svart på spørreundersøkelsen hennes, i tillegg til at hun har hatt en rekke fokusgruppediskusjoner. Resultatene viser at selv om brannmenn er en yrkesgruppe som utsettes for sterke inntrykk og tøffe opplevelser i jobben, har de god helse og blir sjelden utbrente. Kun en prosent av de mannlige og to prosent av de kvinnelige brannmennene viser høyt nivå av emosjonell utmattelse.

En forklaring er den sterke fellesskapsfølelsen og samholdet som delvis kan forklares med at brannmenn er en homogen gruppe.

- Brannmennene sier selv at tilhørigheten til arbeidslaget er viktig for helsen og trivselen. Men de uttrykker samtidig uro for å miste denne tilhørigheten hvis virksomheten forandres, sier Ann Jacobsson ved Umeå universitet.

- Sammenliknet med andre "blålys-yrker" fremstår brannmenn som en yrkesgruppe som har det bra, sier hun.

Men det homogene miljøet kan også skape problemer, viser avhandlingen. 96 prosent av alle brannmenn er menn. I all hovedsak er de etnisk svenske. Selv om man i lang tid har forsøkt å øke likestilling og mangfold i brannkorpset, har det gitt liten uttelling med hensyn til kjønns- og etnisk mangfold.

Samholdet og den homogene strukturen gjør på den ene side at mange brannmenn beskriver arbeidsfellesskapet med begreper som nært og omsorgsfullt. Men intervjuene peker også på en utbredt uvilje eller motstand mot forandring hva gjelder for eksempel mangfold. En forklaring som gis på dette i avhandlingen, er at arbeidsfellesskapet oppleves som truet av det ytre trykket på forandring av brannvesenet.

- Hvis grupper som vektlegger likhet internt trues av forandringer, risikerer man at det får konsekvenser for de ansattes helse og trivsel. Det bør man tenke på når man diskuterer omorganisering og tiltak for å gjøre gruppen mer forandringsdyktig, sier Ann Jacobsson.

Nøkkelord