Du er her

Uvitende om NAV-tjenester

Mange arbeidsgivere er ukjent med hvilke tjenester Arbeids- og velferdsetaten, NAV, kan bistå dem med. Blant annet mangler hver fjerde kunnskap om at de kan inngå avtaler om inkluderende arbeidsliv. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse som NAV selv har fått laget.
Av ivar@askmedia.no
Publisert 06.03.2007 21:06

29 prosent av arbeidsgiverne kjenner ikke til at de kan få bistand fra NAV ved rekruttering av arbeidskraft.

37 prosent av arbeidsgiverne oppgir at de ikke kjenner til muligheten for å få bistand til forebygging av sykefravær blant egne ansatte.

40 prosent kjenner ikke tilbudet om hjelpemidler for tilrettelegging av arbeidsplassen for arbeidstakere med spesielle behov.

Og: 26 prosent vet altså ikke om at bedriften kan inngå IA-avtaler.

Nedslående kunnskapsmangel Disse tallene, som for NAV er ganske nedslående, kommer fram i en undersøkelse som Sentio gjennomførte i samarbeid med Aetat i forbindelse med etableringen av Arbeids- og velferdsetaten i fjor sommer.

- Det er et tankekors at så mange bedrifter ikke har kjennskap til disse tjenestene. Vi ser et behov for å gå ut med informasjon til arbeidsgiverne om hva NAV kan bistå dem med, uttaler Erik Oftedal, direktør for Arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Mulig å få flere i jobb At nesten en av tre arbeidsgivere ikke kjenner til at de kan få bistand ved rekruttering av arbeidskraft, viser ifølge Oftedal at det bør være mulig å formidle flere til jobb dersom tjenestene fra NAV blir mer kjent.

Nylig var dette tema for en konferanse i regi av NAV hvor 200 arbeidsgivere deltok. Fortsatt står tusenvis av mennesker utenfor arbeidslivet, enda de ønsker å jobbe.