Du er her

Uregelmessig arbeidstid medfører økt risiko for sykefravær

Det kan lønne seg å ta medarbeiderne med i planleggingen når man setter opp turnusplaner, viser en ny undersøkelse fra det finske Arbeidshelseinstituttet.
Av Redaksjonen
Publisert 21.05.2019 13:21

Det finske Arbeidshelseinstituttet har nylig publisert en undersøkelse om helsetilstanden blant ansatte i helsesektoren. Undersøkelsen viser at det er sammenheng mellom uregelmessig skiftarbeid og korte sykefravært (1 – 3 dager). Undersøkelsen viser også at man kan minske sykefraværet ved å planlegge skiftene i samarbeid med arbeidstakerne.

I et delstudie, som gjaldt skiftarbeidere på sykehus, ble det konstatert at først og fremst arbeidsuker på mer enn 40 timer og lange nattevakter og korte skiftintervall medførte økt risiko for korte sykmeldinger på 1 – 3 dager. Gjentakende korte skiftintervall på mindre enn 11 timer medførte økt antall sykmeldinger, økt trøtthet, økt risiko for ulykker og større problemer med å balansere jobb og privatliv.

Arbeidshelseinstituttet har også undersøkt hvordan samarbeidsbasert skiftplanlegging påvirker sykefraværet.

- Når man innførte samarbeidsbasert skiftplanlegging, der arbeidstakerne deltar i planleggingen av sine skift, ga det en minskning av sykefraværet med 6 – 10 prosent. De ansatte opplevde også at det ble betydelig lettere å finne balansen mellom arbeid og livet for øvrig, sier spesialrådgiver Jarno Turunen Arbetshälsoinstitutet.

Resultatene baserer seg på arbeidstids- og sykefraværsopplysninger for over 150 000 arbeidstakere.