Du er her

Tre av fire fullfører videregående skole

Ferske tall viser at 75,3 prosent av de som begynte på videregående skole i 2013 fullførte innen fem år.
Av Redaksjonen
Publisert 17.06.2019 11:10

Statistikk fra SSB viser at 75,3 prosent av alle elever/lærlinger som startet på videregående i 2013 hadde fullført fem år senere, altså i 2018 eller tidligere. Grunnen til at statistikken viser andelen som fullfører senest fem år etter at elevene begynte i videregående for første gang, er at elevene har rett til omvalg, og kan velge å ta et annet programområde eller utdanningsprogram enn det en har begynt på. I tillegg har elever som starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram mulighet til å oppnå studiekompetanse gjennom ettårig påbygg på tredje trinn.

- Jeg gleder meg over at flere nå fullfører og består videregående opplæring. Regjeringen har som mål at 9 av 10 skal fullføre. Derfor vil nå se på flere tiltak som kan hindre frafall. Vi vil forsterke tidlig innsats gjennom hele utdanningsløpet og sikre en bedre overgang fra ungdomsskolen til videregående, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Tallene viser en økning på i underkant av 6 prosentpoeng siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. Det vil si i løpet av de siste 13 årene. Siden i fjor er det en økningen på 0,3 prosentpoeng.

- Vi trapper opp innsatsen tidlig i utdanningsløpet med flere lærere og plikt til intensivopplæring i regning, lesing og skriving. Vi innfører også ny struktur på yrkesfagene som også skal gi mer og tidligere spesialisering, og vi holder fast på fraværsgrensen, avslutter Sanner.

Faktaboks

Tabellen viser andelen elever som fullfører videregående opplæring i løpet av fem år. Det er en betydelig større andel kvinner enn menn som fullfører. (Alle tall i prosent. Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Videregående skole totalt:

Totalt 75

Menn 70

Kvinner 81

Studieforberedende utdanningsprogram:

Totalt 88

 Menn 84

Kvinner 90

Yrkesfaglig utdanningsprogram:

Totalt 62

Menn 59

Kvinner 65