Du er her

Ti råd om førstegangsledelse

Førstegangsledere trenger ledelse. Førsteamanuensis Frode Hübertz Haaland har laget ti gode råd til deg som har arbeidsgiveransvar for mennesker som skal inn i lederrollen for aller første gang.
Av Anonym
Publisert 03.05.2007 23:39

1: Det kreves kompetanse for å kunne arbeide med førstegangsledelse og lederskifter. Både generell, teoretisk kunnskap og praktisk kjennskap til hvordan det fungerer "her hos oss" er nødvendig.

2: Lag et system som skal ivareta alle lederskifter, også førstegangsledelse. Sørg for at systemet etterleves og at alle er satt i stand til å utføre sine roller. HR-staben er fagansvarlig og skal følge opp at systemet brukes og på hvilken måte.

3: Arbeid helhetlig med å forme sammenhengen mellom rekruttering, integrasjon, læringsprosesser og hverdagens prioriteringer. Sett i verk tiltak der sammenhengen er svak og man trekker i ulike retninger.

4: Tren nærmeste overordnede i å lede sine underliggende ledere, å arbeide med førstegangsledelse og andre lederskifter. Evaluer dem ut fra hvordan de håndterer og utvikler sine ledere.

5: Bygg opp lederemner. Du kan gi ledelsesrelevante oppgaver gjennom tiltak som talentpool, traineeprogram, bruk av nestkommanderende og så videre. Bygg opp basiskompetanse i ledelse både teoretisk gjennom lederutdanning og praktisk gjennom ulike former for ferdighetstrening.

6: Forbered førstegangslederes lederskifter. Arbeid systematisk i forkant, underveis og i førstegangslederens overtakelse av sin første lederstilling. Vær særlig oppmerksom og sett i verk konkrete tiltak når hasterekruttering eller konstituering gjør at forberedelsene glipper.

7: Førstegangsledelse er arbeidsgiverens ansvar! Førstegangslederen må lære selv, men arbeidsgiveren må styre og støtte læringsprosessen. Dette ansvarsforholdet må prege alt som gjøres med og for førstegangslederen.

8: Sørg for å skape støtteroller. Veileder/mentor, buddy og ikke minst nærmeste overordnede er sentrale støttespillere som bør brukes aktivt og systematisk.

9: Organiser læringen slik at førstegangslederen gjør det riktig med en gang. Alt som er gjort og lært feil, må repareres, korrigeres og læres på nytt. Prospektiv læring er alltid å foretrekke.

10: Evalu-læring! Lite blir som man håper og planlegger. Derfor må både systemer og konkrete tiltak justeres underveis. Å evaluere for å lære er

kritisk.

 

Frode Hübertz Haaland underviser i organisasjons- og ledelsesutvikling ved Høgskolen i Østfold og forsker på førstegangsledelse og lederskifter. Sammen med Frode Dale, daglig leder i nettverksfirmaet De Gode Hjelperne AS, har han skrevet boka "På randen av ledelse". Den tar for seg den krevende overgangen fra fagperson til leder.

"