Du er her

Tester anonyme jobbsøknader

Kan anonyme jobbsøknader være et effektivt middel mot diskriminering? Ordningen testes nå ut i Sverige.
Av Anonym
Publisert 20.04.2007 07:00

Høsten 2006 besluttet svenske myndigheter å gjennomføre et forsøksprosjekt med anonyme jobbsøknader. Målet er at anonyme søknader skal minske faren for at søkere diskrimineres.

 Med anonyme jobbsøknader vil de formelle kvalifikasjonene i større grad avgjøre hvem som får jobben, mener myndighetene. 

Prøveprosjekt For å teste hvordan dette fungerer i praksis, pågår det for tiden et prøveprosjekt ved sju statlige etater.

Erfaringene med anonyme jobbsøknader er ikke udelt positive så langt. Det gir administrativt merarbeid for virksomhetene, og anonymiteten kan komme i konflikt med offentlighetsprinsippet. Noen mener også at søknadene ikke er anonyme nok.

Prosjektet varer frem til desember i år. Deretter skal resultatene evalueres. Statistiska Centralbyrån i Sverige skal måle om det faktisk har skjedd en endring.