Du er her

- Teknologer mangler lederambisjoner

Teknologer kan bli svært gode toppledere, men de har ikke like sterk motivasjonen som økonomer for å gå inn i slike roller. Det mener professor Paul Moxnes ved Handelshøyskolen BI.
Av Ivar Kvistum
Publisert 03.05.2007 10:27

I et intervju med Teknisk Ukeblad sier Paul Moxnes at forskjeller i utdannelse preger synet på ledelse hos de to yrkesgruppene.

- Sivilingeniørstudenter får ikke like mye undervisning i ledelse som siviløkonomstudenter. Det bidrar nok til at teknologene er mer opptatt av faget sitt enn av ledelse, sier BI-professoren.

"

Faglige spørsmål Han tror at topplederjobber trigger økonomer fordi de i en slik posisjon kan styre nettopp økonomien i virksomheten. Ingeniørene, derimot, ønsker heller å ta beslutninger i faglige spørsmål.

Moxnes tror likevel at teknologer kan bli gode toppledere, dersom de først tar spranget. Økonomene er i hans øyne altfor opptatt av tall og bunnlinje.

Blårussen har overtatt - Blårussen har overtatt hegemoniet sivilingeniørene hadde under industriboomen på 1960-tallet. I dag styrer økonomene verden - mens ingeniørene skaper den, sier Moxnes til Teknisk Ukeblad.

- Økonomene støtter seg på tall, mens sivilingeniørene bruker sin sunne fornuft. Jeg vil ha flere sivilingeniører i topplederposisjoner.

PsykologPaul Moxnes er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hans egen fagbakgrunn er psykologi.