Du er her

Tøft for gravide i globale selskaper

Medarbeidere i multinasjonale selskaper opplever høyt arbeidspress og harde krav, uavhengig av både livssituasjon og kjønn. Det skaper problemer for mange kvinnelige arbeidstakere når de blir gravide.
Av ivar@askmedia.no
Publisert 18.12.2007 07:00

I det globaliserte arbeidslivet blir medarbeiderne betraktet som "kjønnsløse" og uten ansvarsforpliktelser utenfor jobbsfæren.

Det forventes at man er gift med jobben og står på langt ut over det som betraktes som normal arbeidstid.


Det globale arbeidslivet

Førstelektor Hege Eggen Børve ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har forsket på hvordan samspillet mellom arbeidsplassen, velferdsstaten og det globale arbeidslivet påvirker kvinnelige arbeidstakere når de blir gravide.

Les også: Økende sykefravær blant gravide

Eggen Børve er doktorgradsstipendiat ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, skrifer Forskning.no

Stadig flere arbeidstakere får jobb i store, multinasjonale selskaper som opererer i flere land og verdensdeler.

I disse jobbene kreves ofte lange arbeidsdager, stort engasjement og at man prioriterer jobb framfor familie. Globaliseringen av arbeidslivet visker ut skillet mellom jobb og fritid.


Kjønnsnøytralt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet oppleves i stor grad som kjønnsnøytral. Forventningene og rollene til medarbeiderne tok ikke høyde for at kvinner faktisk blir gravide.

- I organisasjonen er arbeidstidsnormen å jobbe lange arbeidsdager, og forutsetningen for å å leve opp til dette idealet er at en er tilgjengelig og disponibel for arbeidsplassen omtrent hele døgnet, sier Hege Eggen Børve.


Vanskelig å rekruttere kvinnelige ledere

Børve har dybdeintervjuet to norske kvinner som begge er ansatt i multinasjonale selskaper. Begge opplevde problemer og konflikter i forhold til arbeidsgiveren da de ble gravide.

Den ene av dem mistet rett og slett jobben under permisjonstiden. Den andre ble "reddet" av å være underlagt norsk lovgivning.

- Hvis diskriminering på grunn av graviditet er utbredt i det globale arbeidslivet, betyr det at det kan bli vanskelig å rekruttere kvinnelige ledere i framtida, sier Hege Eggen Børve.

Les også: Unngå diskriminering av gravide

"