Du er her

Strengere reaksjoner på brudd ved arbeid i høyden

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsesgebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også virksomheter som blir stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, må forvente strengere reaksjoner fra Arbeidstilsynet fremover.
Av Redaksjonen
Publisert 19.05.2017 05:02

Arbeidstilsynet mener slike brudd på regelverket er kritikkverdige og alvorlige. Virksomhetene kan derfor vente seg å bli møtt med strenge reaksjoner. Et gebyr for brudd på bestemmelser om arbeid i høyden vil sjelden være under 50 000 kroner.

Mange brudd 

I 2016 ble det avdekket hele 580 brudd på regler som skal sikre arbeidstakere som arbeider i høyden. Arbeidstilsynet finner flest brudd i bygge- og anleggsbransjen, og ofte er utenlandske arbeidstakere involvert.

- Arbeidstilsynet ser alvorlig på dette, og vi har tro på at mer bruk av gebyr vil få ned antallet lovbrudd, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim Webb.

Fare for liv og helse

Også antallet stans av virksomheter der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse, er høyt. I 2016 ble det fattet 736 vedtak om stans ved overhengende fare.

Når en aktivitet eller virksomhet blir stanset på grunn av fare for liv og helse, finnes det i tillegg ofte kritikkverdige brudd på andre regler, for eksempel om HMS-arbeid og internkontroll.

Arbeidstilsynet vil slå hardere ned på aktivitet med alvorlig fare for liv og helse, ved enten overtredelsesgebyr eller anmeldelse. 

Om overtredelsesgebyr
  • Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr ved kritikkverdige forhold og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og forskrifter.
  • Gebyrene varierer i størrelse etter blant annet alvorlighetsgrad, virksomhetens økonomi og om det er gjentatte brudd.
  • Gebyrene har en øvre grense på 15 G (ca 1 400 000 kroner).

(Kilde: Arbeidstilsynet)