Du er her

Storesøstre påvirker yrkesvalg

Sannsynligheten for at kvinner velger mannsdominerte utdanninger øker hvis eldre søstre har gjort det samme.
Av Redaksjonen
Publisert 04.09.2018 13:25

Det er fortsatt slik at relativt få kvinner velger tradisjonelle mannsdominert utdanninger innen naturvitenskap, matematikk, teknikk og ingeniørfag. En ny svensk doktoravhandling i sosiologi viser at gode rollemodeller, i form av storesøsken, er viktig for å få kvinner til å velge slike utdanninger.

- Eldre søsken har betydning for hva slags utdanning yngre søsken velger. Kvinner er mer tilbøyelige til å følge i fotsporene til en storesøster som har tatt en mannsdominert teknisk utdanning, enn å følge i fotsporene til en storebror som har tatt en tilsvarende utdanning, sier Roujman Shahbazian, som har tatt doktorgraden på temaet.

Roujman Shahbazians avhandling er basert på registerdata på tobarnsfamilier i Sverige hvor begge søsken har tatt en høyere utdanning.

For menn er mønsteret annerledes. Hvis en eldre bror har tatt en utdanning innen naturvitenskap, matematikk, teknikk og ingeniørfag, øker ikke det sannsynlighet for at en yngre bror gjør det.

Nøkkelord