Du er her

Store lønnsforskjeller mellom bransjer

Gjennomsnittlig månedslønn varierer fra 61 080 til 29 900 avhengig av hvilken bransje man jobber i.
Av Ole Alvik
Publisert 27.01.2019 10:58

Det er svært store lønnsforskjeller mellom ulike bransjer i Norge, viser lønnsstatististikk fra Statistisk sentralbyrå. På topp ligger Bergverksdrift og utvinning. Denne bransjen inkluderer også olje- og energisektoren, som er kjent for å ha et høyt lønnsnivå. Finanssektoren ligger nest høyest og informasjon og kommunikasjon på tredjeplass. Den bransjen som har lavest gjennomsnittlig månedslønn er overnattings- og serveringsbedrifter.

Bergverksdrift og utvinning

61080

Finansiering og forsikring

57020

Informasjon og kommunikasjon

55090

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

53340

Uoppgitt

53060

Elektrisitet, vann og renovasjon

48350

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

46290

Undervisning

44330

Industri

43540

Transport og lagring

42050

Bygge- og anleggsvirksomhet

41300

Personlig tjenesteyting

39910

Helse- og sosialtjenester

38750

Varehandel, reparasjon av motorvogner

38490

Forretningsmessig tjenesteyting

37110

Jordbruk, skogbruk og fiske

34630

Overnattings- og serveringsvirksomhet

29900