Du er her

Sterk sammenheng mellom uførhet og utdanningsnivå

Mer enn 10 prosent av alle nordmenn mellom 18 og 67 år er uføre, men andelen varierer med alder, kjønn og utdanningsnivå.
Av Redaksjonen
Publisert 31.07.2019 01:29

10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018. Det tilsvarer 350 400 personer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Andelen uføre varierer blant annet med hensyn til kjønn, alder og utdanningsnivå. Det er en større andel kvinner enn menn som er uføre og en mye større andel av lavt utdannede enn høyt utdannede.

Andelen uføre blant kvinner er 12,2 prosent, mot 8,2 prosent blant menn. Kvinner er imidlertid oftere gradert uføre enn menn, og kombinerer oftere uføretrygd med arbeid.

Andelen uføre blant dem som kun har grunnskole er 21,1 prosent, mens den er 4,2 prosent for dem med universitets- eller høgskoleutdanning. 33 prosent av uføre med høyere utdanning kombinerer det med arbeid i større eller mindre grad. 19 prosent av dem med grunnskole gjør det samme.

Andelen uføre har økt i alle aldersgrupper, bortsett har falt litt blant 62-67 åringene. Det vil si fra 29,5 til 29,1 prosent. Blant 18-29 åringene, ofte omtalt som unge uføre, var 2,1 prosent uføre i 2018. Det har vært en økning i unge uføre på 5 000 personer i løpet av siste fireårsperiode. Til sammen har dette også medført at gjennomsnittsalderen for uføre har sunket fra 54,2 år i 2015 til 53,2 år i 2018.