Du er her

Størst frivillig innsats i idretten

Verdien av frivillig innsats tilsvarer 75 milliarder kroner og 148 000 årsverk. Nærmere en fjerdedel av det frivillige arbeidet utføres innen idretten, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Av Redaksjonen
Publisert 12.10.2018 14:49

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at det står i overkant av 1,7 frivillige årsverk bak hvert lønnet årsverk i Norge. Totalt sett beregnes den ulønnede innsatsen til 148 000 årsverk Det har svært stor betydning for en rekke ideelle og frivillige organisasjoner.

Aktivitetene i de ideelle og frivillige organisasjonene spenner over mange områder og omfanget av den frivillige innsatsen varierer kraftig mellom organisasjonene. Det er klart mest dugnadsinnsats innen kultur og fritid, inkludert idrett, med nær halvparten av de frivillige årsverkene. Idrett alene har i overkant av 34 100 frivillige årsverk.  Det tilsvarer om lag en fjerdedel av alle de frivillige årsverkene.

 

Nøkkelord