Du er her

Satser stort på e-læring

De 70 000 ansatte i Helse Sør-Øst trenger ikke å reise langt for å gå på kurs. De bare logger seg inn på nærmeste PC.
Av Ole Alvik
Publisert 30.03.2011 05:20

E-læringsportalen er lik for alle helseforetakene i regionen, men kurstilbudet er lokalt tilpasset, sier e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst.

– Ja, e-læring er enkelt og effektivt, mener e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted i Helse Sør-Øst.

– Vi kan tilby opplæring til en større gruppe av ansatte, og vi gjør det på en måte som både er tids- og kostnadsbesparende.

Helse Sør-Øst lanserte sin e-læringsportal i 2008. Når de 70 000 ansatte i helseregionen logger seg inn på portalen finner de per dags dato en kurskatalog med mer enn 200 kurs. Så langt har de registrert nesten 100 000 kursgjennomføringer. Halvparten av kursene er gjennomført i løpet av det siste året og både kurstilbud og antall brukere er økende.


Bedre kvalitetssikring

Fordelene med e-læring er innlysende i en virksomhet som har mange ansatte, høye krav til kompetanse og virksomheter spredt over et stort geografisk område.

Konserndirektør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst mener at e-læring bidrar til et bedre helsetilbud i regionen. (Foto: Helse Sør-Øst).

– E-læring er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester. Gjennom effektive og solide e-læringskurs oppnår vi både økt kvalitet, kompetanseutvikling og standarisering, samtidig som det gir oss mer tid til pasientbehandling, sier konserndirektør Bente Mikkelsen.


Linjelederne er nøkkelen

Toppledelsens tro på e-læring er viktig, men det er ute på den enkelte poliklinikk eller sykehuspost at opplæringen faktisk skjer. Fleksibiliteten som ligger i at ansatte kan ta kurs ved sin egen PC, uten å forlate arbeidsplassen, er en stor fordel med e-læring. Men her ligger også en av utfordringene.

Alle ansatte ved sykehuset, inkludert studenter, vikarer og lærlinger, har tilgang til e-læringsportalen, forteller e-læringskoordinator Boas Krøgh Nielsen ved Ahus.

Tenk deg en travel sykehuspost med ansatte som småløper fra den ene arbeidsoppgaven til den andre. Hvor enkelt er det da å skjerme seg for å få tid og konsentrasjon til å ta et e-læringskurs? Boas Krøgh Nielsen, som er e-lærings- koordinator ved Ahus, er godt kjent med problemstillingen.

– Den enkleste løsningen er å skjerme seg fysisk ved å sette seg på et undervisningsrom eller et annet sted hvor man får sitte i fred med en PC, sier han.

Krøgh Nielsen presiserer at dette er et lederansvar.

– Det er lederen som bestemmer om en ansatt skal kunne sette seg ned i arbeidstiden for å ta et e-læringskurs. Vi har derfor lagt stor vekt på å formidle til lederne hva som er gevinsten ved e-læring, sier Holsted.

Gevinsten er blant annet at e-læring er tids- og kostnadseffektiv. Men lærer de ansatte like mye når de sitter alene foran en PC, som når de deltar på undervisning sammen med andre?


Blandet læring

Jan Inge Pettersen er HR-direktør ved Ahus.

– Noen ganger er e-læring et fullgodt alternativ. Andre ganger fungerer det kun som et tilskudd til annen undervisning, mener e-læringskoordinator Merete Laugerud Holsted.

Et eksempel på dette er kurs i hjerte-lunge-redning. Kursdeltakerne tar teoridelen som e-læring før kursstart. Dermed er de bedre forberedt når de møter opp til kurset og foreleseren bruker mindre tid på å gjennomgå teorien. Men selve redningsarbeidet må de trene på med instruktør tilstede.

– E-læring i kombinasjon med andre læringsformer vil i mange sammenhenger gi større pedagogisk effekt, mener Holsted.


Få med fagfolkene

Nesten alle kursene i Helse Sør-Øst er utarbeidet internt. Egenutviklede kurs er viktig for kvalitetssikringen, mener Boas Krøgh Nielsen ved Ahus.

– Vi har tunge fagmiljø som sikrer at innholdet er riktig når de selv lager kursene. Det gjør også at vi enkelt kan oppdatere kursene i tråd med ny forskning og erfaring.

Noen kurs, for eksempel smittevern- og brannvernkurs, er felles for hele helseregionen. Andre er beregnet på mindre målgrupper. Enkelte er utarbeidet av et fagmiljø lokalt, andre i samarbeid med fagmiljøer på andre helseforetak i regionen. E-læring er bare et av flere verktøy i kompetanseutvikling, men ved Ahus har det åpnet for nye måter å formidle kunnskap på.


Samler fagmiljøene

En av de som har hatt nytte av e-læringsplattformen er Camilla Lunder Jensen som er strålevernansvarlig ved Ahus. Hun har ansvar for opplæring av leger og sykepleiere i strålevern. Tidligere ble all opplæringen gjennomført som tradisjonell undervisning. Nå har hun og kolleger ved et annet sykehus, Sykehuset Buskerud, samarbeidet om å lage et e-læringskurs som erstatter deler av klasseromsundervisningen. Camilla Lunder Jensen synes det fungerer godt.

– Temaet passer godt som e-læring fordi det er mange som har behov for opplæringen, samtidig som det enkelt å formidle prinsippene og det er godt definert hva som skal læres, forteller hun.

Kurset er også tatt i bruk av Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus og Oslo Universitetssykehus. Alle sykehusene i regionen er på samme e-læringsplattformen. Dermed slipper de å gjøre den samme jobben flere steder.


Ingen kurs – ingen adgang

Samtlige nyansatte ved Ahus må gjennom en obligatorisk grunnopplæring før de begynner på sykehuset og får utdelt ID-kort. De registreres i e-læringsportalen 30 dager før de begynner. Da kan de logge seg inn og ta de obligatoriske kursene hjemme i sin egen stue. Kursene skal sikre at de ansatte får viktig grunnopplæring før de begynner på sykehuset.

– Når du er nyansatt er du veldig motivert for å lære og det er mye som skal læres. Derfor starter vi opplæringen i god tid før de begynner, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Reportasjen er fra Personal og Ledelse nummer 2/2011.    __________________________________________


 


Bli kjent med:


Personal og Ledelse

Bestill et abonnement i dag! 

Papirutgaven kommer ut åtte ganger i året. I hvert nummer byr vi på masse spennende og praktisk fagstoff for ledere på alle nivåer.


Gjør som 40 000 andre lesere, hold deg oppdatert på:

" - Leder- og organisasjonsutvikling
- Rekruttering og utvelgelse
- Nedbemanning og permittering- Utvikling i arbeidsmarkedet

Får du ikke Personal og Ledelse i posten? Ikke fortvil.

Bestill et abonnement her, eller last ned en PDF av siste nummer her.

"