Du er her

Risikosport for arbeidsgivere

Utenlandske ansatte med midlertidige arbeidstillatelser er en risikosport for arbeidsgiverene. Nå krever Servicebedriftenes Landsforening (SBL) at det ryddes opp.
Av kate@askmedia.no
Publisert 13.03.2007 11:23

SBL ber om nytt møte med UDI for å følge opp problemene med midlertidig ansatte og gyldig arbeidstillatelse.

Hensikten med samarbeidet er at det skal bli enklere for bedrifter og arbeidgivere å få raskt informasjon om den ansattes oppholds- og arbeidstillalse i Norge.

- Det kan ikke forsette å være en "risikosport" for arbeidsgivere å ha ansatte med midleritidige arbeidstillatelser , sier advokatfullmektig Johan Henrik Bjørge i SBL på organisasjonens hjemmeside.

Slik det er i dag, er det opp til arbeidstakeren å melde fra til arbeidsgiver om arbeidstillatelsen blir trukket tilbake. Og dermed kan arbeidsgiver bli stående som lovbryter uten å være klar over det.

- De har fått en god start i dette arbeidet, ved at både AID og UDI har forståelse for arbeidsgivers situasjon, sier advokaten.

- Men selv om forståelse er en god start, ber vi nå om et nytt møte for å sikre fremdrift i denne saken som er viktig for mange arbeidsgivere, understreker han.