Du er her

Ressurssterke fedre tar ut mer pappapermisjon

Fedre som jobber i yrker som stiller høye krav til kvalifikasjoner, eller har høy lønn, tar ut flere dager med pappapermisjon enn andre fedre. For mødre er situasjonen motsatt.
Av Redaksjonen
Publisert 21.06.2018 12:57

Fedre som jobber i yrker som krever høy grad av yrkeskvalifikasjoner, for eksempel leger og jurister, tar ut dobbelt så mye foreldrepermisjon som menn i yrker som stiller lite krav til yrkeskvalifikasjoner, viser en ny doktorgradsavhandling i demografi ved Stockholms universitet.

- Det er fortsatt sterke normer i samfunnet som sier at mødre skal ta ut mer foreldrepermisjon og at fedre skal ta ut mindre. Det er mulig at man i høykvalifiserte yrker kan avvike fra de normene i større grad. For fedre betyr det å ta flere dager og for mødre innebærer det færre. Min tolkning er at begge to strever for å bli mer likestilte, sier Helen Erikson som forsker i demografi ved Stockholms universitet.

Forskningen bygger på registerdata over alle foreldre i Sverige som fikk sitt første barn i 2009.

Inntekt har også betydning for lengden på permisjonen. Fedrene med lavest inntekt hadde i gjennomsnitt foreldrepermisjon i 7 uker, mens fedre med høy inntekt tok ut 12 uker.

- Det kan jo virke litt merkelig at det er de fedrene som har mest å tape i form av inntekt og karriere som tar ut lengst permisjon. Mine resultater bekreftes imidlertid av nyere forskning, hvor man peker på betydningen av å kjenne til og å kunne realisere sine rettigheter for å ta foreldrepermisjon, sier Helen Eriksson.

For mødre er mønsteret det motsatte. Mødre i yrker med høye krav til kvalifikasjoner er i snitt ledig seks uker mindre enn de som jobber i yrker som stiller lite krav til kvalifikasjoner. Og jo høyere inntekt moren har, desto mindre permisjon tar hun ut.

Studien heter ”Fathers & Mothers Taking Leave from Paid Work to Care for a Child”(working paper) er en del av avhandlingen ”Studies on Parental Leave and Co-residence using Swedish Register Data”, begge av Helen Eriksson.