Du er her

Regjeringen vil lovfeste tilbud om karriereveiledning

Regjeringen foreslår nå å lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning, som er gratis og åpent for alle innbyggere.
Av Ole Alvik
Publisert 30.08.2019 10:41

– Tiden da man jobbet med akkurat de samme oppgavene i samme bedrift hele yrkeslivet er forbi. Den nye hverdagen er at vi må oppdatere kunnskapen vår gjennom et helt arbeidsliv. Karriereveiledning skal bidra til at flere holder seg i arbeid og gi næringslivet kompetansen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I løpet av høsten vil det finnes karrieresentre i alle fylker, men det er ingen som har plikt til å tilby karriereveiledning til befolkningen. Derfor foreslår regjeringen å lovfeste fylkeskommunenes ansvar for å gi et slikt tilbud.

Regjeringen ønsker at karriereveiledningen skal samarbeide tett med rådgivningstjenesten for elevene i grunn- og videregående skole og andre aktører, som for eksempel NAV. Dette skal sikre kompetanseoverføring, mer effektive tjenester, og et bedre og mer enhetlig tilbud til elever, studenter, arbeidssøkere og befolkningen som helhet.

Karriereveiledning kan være et virkemiddel for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse, og øke muligheten for at flere skal kunne stå i jobb lenger.

 – Fylkeskommunene er en viktig kompetansepolitisk aktør. De har allerede ansvar for å bestemme størrelsen på utdanningstilbudet i videregående opplæring og fagskoler. Med dette lovforslaget utvider vi fylkeskommunenes ansvar. Jeg mener at de kan gi god veiledning ved å se tilbudene i sammenheng med det lokale næringslivets behov, sier Sanner.