Du er her

Kan du nok om HR og ledelse?

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Gjør som 24 000 andre ledere i Norge, hold deg oppdatert med Personal og Ledelse!

I utgave 1/2018 skriver vi blant annet om:


TEMA: Medarbeiderutvikling

Bootcamp for dataeksperter
Fremtiden er usikker for teknologibedrifter. Enten kan de sitte stille og se konkurrentene seile forbi eller gjøre som Telenor: Definere hva som er kritisk kompetanse og tette kompetansegapet så raskt det lar seg gjøre.

Telenor Campus
Nettportalen Telenor Campus er etablert for at konsernet skal kunne gjennomføre kompetanseløftet. Online læring gjør at opplæring kan tilbys til mange og at kostnadene blir relativt lave.

3 tiltak til kompetanseutvikling

5 kritiske kompetansekrav

Introduksjon av nye medarbeidere:
Den viktigste medarbeiderutviklingen skjer det første året

Det er vesentlig å gi nyansatte en god start for at de skal trives og lykkes i virksomheten – men hvordan gjør du det?

Oppfølgingsplan for nyansatte
En skriftlig oppfølgingsplan bidrar til å sikre at det blir like god kvalitet på introduksjonsopplegget for alle nyansatte, og at alle ansatte får et tydelig ansvar og vet hva som forventes av dem.

Lederartikkel: Ny i jobb
«Det er vanskelig å forstå at noe som er så enkelt og viktig blir nedprioritert i stor skala. En god introduksjonsfase har avgjørende betydning for at den nyansatte skal komme raskt i gang med arbeidet, gjøre færre feil, finne seg til rette med nye kolleger og ledere og trives i virksomheten.»


Se hva mer vi skriver om her

Ja, takk! Jeg vil gjerne holde meg oppdatert med Personal og Ledelse. (Fyll inn skjemaet under)

Kampanje i Norge: Bestill 4 utgaver for kr 425,-
(Alle abonnementer løper til oppsigelse foreligger)

For eksisterende abonnenter:
For å endre adresse på eksisterende abonnement, klikk her
Ved andre henvendelser, kontakt abonnementsservice ved å ringe 46 94 10 00 eller send en e-post til abonnement@askmedia.no