Du er her

Kan du nok om HR og ledelse?

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Gjør som 24 000 andre ledere i Norge, hold deg oppdatert med Personal og Ledelse!

I utgave 3/2017 skriver vi blant annet om:


TEMA: Pensjon

Er hybridpensjon et bedre valg?
Mange virksomheter går i disse dager over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Det finnes imidlertid et annet alternativ: Hybridpensjon. Er dette en bedre løsning – og i så fall for hvem? 

Hva er hybridpensjon?
Det har vært vanlig å dele tjenestepensjons ordninger i to hovedkategorier: ytelsespensjon og innskuddspensjon. Et mindre kjent alternativ er hybridpensjon.

Noen viktige forskjeller mellom innskuddspensjon og hybridpensjon
Selv om innskuddspensjon og hybridpensjon har en del likhetstrekk er det vesentlige forskjeller på pensjonsordningene.

SINTEF valgte hybridpensjon
Høye pensjonskostnader gjorde at SINTEF gikk bort fra en trygg og god ytelsespensjon. De ansattes ønske om livslange pensjonsutbetalinger gjorde at de valgte en hybridpensjon framfor innskuddspensjon.


– Arbeidslivet skal ikke være en konfliktfri sone
Hvorfor venter vi med å ta tak i konfliktene til det er for sent? Frykten for konflikter gjør at vi lar små konflikter vokse seg store. I stedet bør vi gripe muligheten til lære av dem. Tiden er overmoden til å fokusere på en konstruktiv konfliktkultur.
– Vi ser på konflikter som noe ekstremt negativt. Derfor venter vi for lenge med å gripe inn. Resultatet er ofte at konfliktene vokser seg større og blir mer krevende å løse, sier Hans Morten Skivik. som er programdirektør for Solstrandprogrammet i AFF og har mange års erfaring som leder og organisasjonskonsulent.

Slik eskalerer konflikter
Konflikttrappen er en mye brukt modell for å vise hvordan en konflikt utvikler seg fra en uoverensstemmelse til en konflikt.


Se hva mer vi skriver om her

Ja, takk! Jeg vil gjerne holde meg oppdatert med Personal og Ledelse. (Fyll inn skjemaet under)

Kampanje i Norge: Bestill 4 utgaver for kr 425,-
(Alle abonnementer løper til oppsigelse foreligger)

For eksisterende abonnenter:
For å endre adresse på eksisterende abonnement, klikk her
Ved andre henvendelser, kontakt abonnementsservice ved å ringe 46 94 10 00 eller send en e-post til abonnement@askmedia.no