Du er her

Kan du nok om HR og ledelse?

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Gjør som 24 000 andre ledere i Norge, hold deg oppdatert med Personal og Ledelse!

I utgave 4/2017 skriver vi blant annet om:


TEMA Rekruttering og testverktøy

Styr unna destruktive ledere
Destruktive ledere finnes overalt i arbeidslivet. De bryter ned medarbeidere, hindrer måloppnåelse og styrer virksomheter mot avgrunnen. Psykopater? Ja, noen, men de fleste er ganske vanlige mennesker som har havnet i feil jobb.

Bruk gjerne tester – men bryt ikke loven
Arbeidsgivere bruker tester til å måle både personlighet, ferdigheter og evner hos jobbsøkere og egne ansatte. Dette er sensitiv informasjon og det stilles krav til bruk og oppbevaring av slike opplysninger.

Stillingsannonser er fortsatt mest effektivt
Den tradisjonelle stillingsannonsen holder fortsatt stand som den mest effektive rekrutteringskanalen. Andelen som rekrutterer via sosiale medier er fortsatt liten, men sterkt økende.

Samarbeider om felles trainee-program
Ikke alle virksomheter har egne trainee-program. I Hedmark og Oppland samarbeider 30 bedrifter om Trainee Innlandet. Både offentlige og private virksomheter er representert.


Friminutt med Rasmus Hansson
– I næringslivet er du død dersom du ikke tør å satse
Miljøpolitikeren Rasmus Hansson gleder seg over at stadig flere bedrifter satser på de «grønne valgene». an mener dagens politikere har mye å lære av  næringslivsledere som både tar risiko og snur seg raskt når det trengs.


Se hva mer vi skriver om her

Ja, takk! Jeg vil gjerne holde meg oppdatert med Personal og Ledelse. (Fyll inn skjemaet under)

Kampanje i Norge: Bestill 4 utgaver for kr 425,-
(Alle abonnementer løper til oppsigelse foreligger)

For eksisterende abonnenter:
For å endre adresse på eksisterende abonnement, klikk her
Ved andre henvendelser, kontakt abonnementsservice ved å ringe 46 94 10 00 eller send en e-post til abonnement@askmedia.no