Du er her

Kan du nok om HR og ledelse?

Personal og Ledelse kommer ut 8 ganger årlig og er Norges ledende tidsskrift for ledere med personalansvar. Bladet gir lett forståelig fagstoff, aktuelle temaer, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

Gjør som 24 000 andre ledere i Norge, hold deg oppdatert med Personal og Ledelse!

I utgave 8/2017 skriver vi blant annet om:


TEMA: HMS

Utenlandske arbeidstakere er mest utsatt for ulykker
Risikoen for å miste livet på jobb er 1,5 ganger høyere for utenlandske arbeidstakere enn for norske.

Borregaard:
Lederen skal vite hvordan medarbeideren har det
For å forebygge sykefravær er det nødvendig å jobbe systematisk over tid. Men til syvende og sist handler det også veldig mye om god kommunikasjon og tillit mellom ledere og medarbeidere.

- HMS er noe vi skal jobbe med hver eneste dag
Skader og sykefravær har gått ned i industrisektoren de siste 15 årene. For å bedre forholdene ytterligere starter Arbeidstilsynet en tilsynskampanje mot industribedrifter. 


TEMA: Jus i arbeidslivet

Arbeidskonflikter: Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?
Arbeidsgiver har et ansvar for at det psykososiale arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Internkontrollen må være på plass som er et viktig verktøy for saksbehandlingen av arbeidskonflikter.

Fritt frem for konkurranse?
Ved årsskiftet ble nye regler for konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold gjort gjeldende også for tidligere inngåtte avtaler. Virksomheter som ikke har oppdatert sine ansattes konkurranseklausuler, risikerer å stå uten beskyttelse mot konkurranse.


Se hva mer vi skriver om her

Ja, takk! Jeg vil gjerne holde meg oppdatert med Personal og Ledelse. (Fyll inn skjemaet under)

Kampanje i Norge: Bestill 4 utgaver for kr 425,-
(Alle abonnementer løper til oppsigelse foreligger)

For eksisterende abonnenter:
For å endre adresse på eksisterende abonnement, klikk her
Ved andre henvendelser, kontakt abonnementsservice ved å ringe 46 94 10 00 eller send en e-post til abonnement@askmedia.no