Du er her

Overgang til digitale skjema for arbeidstidssøknader

Fra 1. september må alle som skal søke Arbeidstilsynet om gjennomsnittsberegning av arbeidstid eller utvidet overtid søke digitalt. Alle søknadsskjema på området overtid er nå digitale.
Av Redaksjonen
Publisert 07.08.2019 00:37

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid åpner for en alternativ fordeling av arbeidstiden. Det gjør at arbeidstakeren i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder.

Både gjennomsnittsberegning og utvidet overtidsarbeid kan i noen tilfeller være søknadspliktig til Arbeidstilsynet. Frem til nå har søkerne kunnet sende begge søknadstypene som e-post eller brev. Søkeprosessen har ofte vært omfattende for søkeren og det har ofte vært nødvendig for Arbeidstilsynet å hente inn tilleggsopplysninger.

De digitale skjemaene gir søkeren bedre hjelp til å fylle ut alle nødvendige opplysninger og løsningen vil derfor trolig føre til kortere saksbehandlingstid. Fra 1. september vil kun de søknadene som kommer inn via de digitale løsningene bli behandlet, melder Arbeidstilsynet.

De siste ti årene har Arbeidstilsynet sett en klar økning i antall søknader om ulike arbeidstidsordninger. I 2008 var antallet søknader 1 608. Ti år senere hadde det økt til 2 209 søknader. Det er flest søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid fra bygg- og anlegg, verft og helse og omsorg.

 

Faktaboks

Her finner du de nye skjemaene og mer informasjon om søkeprosessen:

Søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Søknad om utvidet overtid