Du er her

OsloMet satser på lederutdanning

School of Management er OsloMet sin satsning på etter- og videreutdanning i ledelse. Blant tilbudene er en mastergrad i styring og ledelse.
Av Ole Alvik
Publisert 19.03.2018 06:37

Tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet.

OsloMet er Norges tredje største universitet  og Oslo er den første byen i Norge med to universiteter. School of Management er OsloMet sin satsning på etter- og videreutdanning i ledelse.

- En leder skal ta mange vanskelige beslutninger som krever et godt beslutningsgrunnlag. Derfor er det viktig å lære seg lederfaget, sier Kristi Agerup som er leder for School of Management ved OsloMet. Hun har selv vært leder i 25 år og har en doktorgrad i prosjektledelse.

- Mange blir ledere uten å ha studert ledelse. De har en utdanning som er relatert til det faget de jobber med, men ikke til lederjobben. Vi synes at det er veldig viktig å gi ledere trygghet i lederrollen. Ledelse kan læres, fastslår hun.

En del av videreutdanningstilbudet er rettet mot spesifikke yrkesgrupper som for eksempel Rektorutdanningen og Personalledelse for helse- og sosialsektoren. Andre utdanningsprogram retter seg mot ledere generelt, på tvers av yrker og sektorer. Alle har det til felles at de er tilpasset yrkesaktive deltidsstudenter.

All undervisning er forskningsbasert

OsloMet (Oslo Metropolitan University) må ikke forveksles med Universitetet i Oslo. Hovedstaden har nå to universiteter og de tilbyr ulike utdanninger og ulike forskningsfelt. OsloMet er et universitet med tett kobling til arbeidslivet. De har flere profesjonsorienterte masterstudier; for eksempel innen pedagogikk, journalistikk, økonomi (siviløkonom), ingeniørfag og helse- og sosialfag. I tillegg har OsloMet fire forskningsinstitutt knyttet til seg, deriblant Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Etter- og videreutdanningstilbudet bygger på det etablerte forsknings- og undervisningsmiljøet ved universitetet.

- Undervisning hos oss er forskningsbasert og bygger på godt dokumenterte fakta. Vi ønsker å bidra til å forbedre lederopplæringen i Norge, sier hun.

Mastergrad i ledelse

Etter- og videreutdanningstilbudet ved OsloMet har i stor grad vært rettet mot offentlig sektor. Blant annet har de en master i styring og ledelse. Dette er en deltidsutdanning over tre år, beregnet på yrkesaktive i full jobb. Studiet hadde10-års jubileum i fjor.

- Dette er en av mastergradene vi har flest søkere til. De fleste studentene har ledererfaring og er i 30 – 40 årene. Mange jobber i store offentlige virksomheter som Nav, skolesektoren, kommunesektoren og Politiet, men vi har også deltakere fra privat sektor.

School of Management jobber også med å utvikle en ny Master of Management, som skal godkjennes høsten 2018 og igangsettes fra 2019. Dette blir en mastergrad i ledelse som henvender seg både til privat og offentlig sektor.

Skreddersydde bedriftsinterne programmer

Et satsningsområde for School of Management er bedriftsinterne programmer for ulike virksomheter. For tiden har de blant annet studieprogrammer i samarbeid med Politiets fellesforbund, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, NHO og Lederne.

- Vi utvikler programmene i samarbeid med virksomhetene og skreddersyr opplæring ut fra deres ønsker og behov. Mange av opplæringsprogrammene har studiepoeng som kan inngå i en mastergrad, sier Kristi Agerup.