Du er her

\"Og meininga forsvinn i det vi gjør...\"

For mange av oss er det en nær sammenheng mellom selve meningen med livet og mening med jobben. Derfor oppleves det alvorlig når det går som i visa og "meininga forsvinn i det vi gjør". Hva gjør vi da?
Av ivar@askmedia.no
Publisert 12.03.2007 16:21

"Når høsten finns og hverdagslivet venta,
og fuglan tar te' vett og flyg mot sør,
og vi må slit med regninga og renta, og meininga forsvinn i det vi gjør."

Utdraget fra Halvdan Sivertsens "Kjærlighetsvisa" setter ord på at det vi holder på med - arbeidet vårt - skal være meningsfullt og givende. Og at denne opplevelsen av mening faktisk kan forsvinne.

Mening og identitet En undersøkelse fra det britiske konsulentselskapet Penna viser at hver fjerde arbeidstaker sier at jobben er av avgjørende betydning for hvem de er, skriver Personnel Today.

Et like stort antall ledere sier at de henter mer mening fra arbeidet enn fra privatlivet og barna sine(!).

Og om vi ikke ønsker oss akkurat dit, vil de fleste at arbeidet skal handle om mer enn den månedlige lønnsslippen. Vi vil at arbeidet skal ha mening og oppleves verdifullt.

Like fullt viser Pennas undersøkelse at bare 14 prosent vurderer organisasjonens verdier når de ser etter en ny jobb.

Her er noen gode råd for den som ønsker å gjenfinne meningen i arbeidet:

1: Selvransakelse Begynn med å granske deg selv og sett ord på egne verdier og prioriteringer. Reflekter over hva du forventer av arbeidet, hva som virkelig motiverer deg og still deg noen selvransakende spørsmål: Opplever jeg tilfredshet og anerkjennelse? Er jeg dedikert og stolt av det jeg gjør? Ønsker jeg å gjøre det jeg gjør også om fem år?

2: Vær sterk og klar Føler du at du ikke hører til eller at du ikke passer inn, kan det bunne i manglende tillit til organisasjonen eller det du oppfatter som et etisk problem.

Hvis arbeidsgiverens verdier ikke samsvarer med dine, eller hvis du føler ubehag ved hvordan bedriften eller organisasjonen opptrer, kan det hende du bør vurdere å se deg om etter et annet sted å jobbe.

Men i så fall bør du vurdere den nye arbeidsgiveren grundig; du vil ikke gjøre den samme feilen en gang til.

3: Involver deg Det er direkte samsvar mellom opplevelsen av mening og det å gjøre en god jobb. Hvor fornøyd er du med egne prestasjoner? Kan du forbedre deg? Finn måter å trekke dine egne interesser inn i arbeidet. Liker du for eksempel mye kontakt med andre mennesker, kan du hente fornyet mening i å søke mot mer utadrettede arbeidsoppgaver.

4: Finn andre arenaerPass på balansen mellom arbeid og resten av livet. Det er ikke sikkert at jobben gir mer mening ved at du bruker enda flere timer på den. Kanskje bør du rydde plass til andre interesser. Hva med frivillig arbeid og organisasjonsarbeid?

5: Skap mening for andre HR-ansvarlige har en privilegert rolle i forhold til å kunne skape mening for andre i organisasjonen, og det er meningsfullt for deg selv også. Ta opp verdispørsmål med resten av ledelsen og vær en pådriver for at organisasjonen etterlever sine egne etiske standarder - eller høyner dem.

Hjelp medarbeiderne til å kunne gjøre en god jobb ved å legge til rette for utvikling, videreutdanning og coaching.

Husk: Ingen er så god som du!

Kilde. Human Resources Magazine