Du er her

Nytt grunnbeløp er 99 858 kroner

Folketrygdens grunnbeløp reguleres årlig. Fra 1. mai 2019 er det 99 858 kroner.
Av Redaksjonen
Publisert 26.05.2019 11:33

Grunnbeløpet (G) benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år. Beløpet er oppjustert fra 96 883 kroner i 2018, altså en økning på 2 975 kroner.

Nøkkelord