Du er her

Ny seniorpolitisk veileder

Senter for seniorpolitikk har laget en ny veileder for virksomheter som ønsker å beholde seniorer lengre i jobb.
Av Redaksjonen
Publisert 01.02.2019 11:40

Seniorer har verdifull erfaring og kompetanse som arbeidslivet har bruk for. Andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder går ned og samfunnet har behov for at seniorer velger å stå lenger i jobb. Men hvis det skal bli mer attraktivt for seniorer å fortsette lenger i arbeidslivet må både virksomheter og samfunnet forsøke å legge til rette for det.

Senter for seniorpolitikk har utarbeidet en enkel veileder for å gi gode råd til virksomheter som ønsker å jobbe mer med seniorpolitikk. Lenke til veilederen finner du i faktaboksen.

 

 

 

Faktaboks

I veilederen finner du informasjon om hvordan man kan utvikle en seniorpolitikk i en virksomhet, beskrevet i tre trinn.

Veilederen finner du her: https://seniorpolitikk.no/fag-fakta/seniorpolitisk-veileder#0