Du er her

Ny rekrutteringspraksis for større mangfold

Ny rekrutteringspraksis i Scandic Norge skal bidra til mer inkludering.
Av Redaksjonen
Publisert 04.12.2018 14:42

Ifølge SSB står i dag 85 000 personer med nedsatt funksjonsevne, som kan og ønsker å stå i arbeid, uten jobb. Norges Handikapforbund (NHF) opplever at utfordringene med å få arbeid er en av de største problemene for deres medlemmer. Denne utfordringen ønsker Scandic Norge å være med på å løse. Fra 1. januar forplikter hotellkjeden seg til å kalle inn minst en funksjonshemmet kandidat til intervju dersom vedkommende opplyser om funksjonsnedsettelse i søknadsprosessen og for øvrig er kvalifisert for stillingen hun eller han søker på. Målet er å ansette flere med nedsatt funksjonsevne og vise at mangfold er en styrke i arbeidslivet.

– Vi har allerede vist at vi mener alvor når vi sier at Scandic skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Gjennom programmer som «Ringer i Vannet» og «Helt Med» har vi det siste året rekruttert mer enn 20 nye ansatte. Nå tar vi vårt arbeid et steg videre og håper at også flere bedrifter lar seg inspirere til å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, sier Elin Ekrol, HR-direktør Scandic Hotels Norge.

Staten har allerede samme praksis, men Norges Handikapforbund opplever at det blir for få jobber ut av intervjuene. Tall fra SSB viser at kun 43,9 % av de med nedsatt funksjonsevne er i arbeid mot 70 % i resten av befolkningen.

– Vi applauderer initiativet fra Scandic, og håper at deres gode eksempel vil bidra til at næringslivet både intervjuer og ansetter flere med funksjonshemninger. Det er nemlig ikke slik at nedsatt funksjonsevne automatisk betyr nedsatt arbeidsevne, sier regionkontorleder Jørgen Foss i NHF Oslo.

Scandic er den største hotellkjeden i Norden med 16 000 medarbeidere.