Du er her

Nordmenn på seminartoppen

Norge er blant landene der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer.
Av Redaksjonen
Publisert 12.02.2019 09:26

Nordmenn deltar i stor grad på kurs og seminarer. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har halvparten av alle voksne i alderen fra 25 – 64 deltatt på kurs og seminar i løpet av de siste 12 månedene. Mye av opplæringen er jobbrelatert og 4 av 5 deltok i betalt arbeidstid. SSB har hentet tallene fra den europeiske undersøkelsen om voksnes læring Adult Education Survey som gjennomføres hvert femte år av EUs statistikkbyrå, Eurostat,

Kun Sverige, Østerrike, Nederland og Sveits har enda større andel deltakere, og i Sveits har hele to tredjedeler fått opplæring de siste 12 måneder.

I den andre enden av skalaen finner vi land i Øst-Europa. I Romania deltok kun 6 prosent av alle voksne på kurs og seminarer, og i Hellas er tilsvarende tall 14 prosent. I alle de østeuropeiske landene var deltakelsen under 50 prosent, med unntak av Ungarn.

I Norge og Latvia tilbyr så å si alle foretak med minst 10 ansatte opplæring. Også i Sverige, Tsjekkia, Østerrike og Danmark er denne andelen over 90 prosent, noe som gjenspeiler de høye andelene deltakelse i disse landene.

Nøkkelord