Du er her

Nedgang i ledigheten i august

Det er nå 65 100 som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.
Av Ole Alvik
Publisert 30.08.2019 10:30

I løpet av august ble det 500 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 1 100 personer. Ledigheten er nå på omtrent samme nivå som i april, etter å ha svingt litt opp og ned de siste månedene, ifølge NAV.

Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold hadde den høyeste ledigheten i august, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,8 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,5 prosent.

I løpet av august ble det registrert 27 700 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 4 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 200), bygg og anlegg (3 400) og butikk- og salgsarbeid (3 400).