Du er her

Nedgang i arbeidsledigheten i september

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, gikk ned med 600 personer.
Av Redaksjonen
Publisert 27.09.2019 10:36

– Så langt i år har antallet helt ledige gått ned med 3 800 personer. Det er i Hordaland og innen ingeniør og ikt-fag at ledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige lå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i september, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,7 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år. 

Til sammen var 73 800 personer var registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV ved utgangen av september. Det er 7 600 færre enn i september i fjor.

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,8 prosent av arbeidsstyrken.

Østfold hadde den høyeste ledigheten i september, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,7 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,4 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av september ble det registrert 31 500 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 2 prosent flere nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5 700), ingeniør- og ikt-fag (3 900) og bygg og anlegg (3 400).

Faktaboks

Ny registreringsløsning for arbeidsledige

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før, samt at den går automatisk. Tidligere måtte NAVs veiledere godkjenne nye arbeidssøkere manuelt. Den nye løsningen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere. Det medfører at det blir flere helt arbeidsledige i statistikken.