Du er her

Nattarbeid øker risikoen for ulykker både på jobb og i fritiden

Ansatte som jobber kvelds- og nattevakter har økt risiko for skader, når man ser samlet på antall ulykker som skjer på jobb, under transport og på fritiden.
Av Ole Alvik
Publisert 23.09.2018 14:29

En ny undersøkelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark viser at de som jobber på kveld og natt er mer utsatt for skader som følge av ulykker enn de som jobber dagvakter. Forskerne har i undersøkelsen sett på ansatte i helsesektoren og hvordan de påvirkes av en uke med kvelds- eller nattevakter.

Hvor mange flere ulykker rammer de som jobber på kvelds- og nattevakter, sammenliknet med dagvakter?

- En medarbeider som har hatt kveldsvakt den siste uken har 18 prosent høyere risiko for ulykker enn hvis vedkommende utelukkende har arbeidet dagtid. Tilsvarende har vedkommende 10 prosent høyere risiko for en ulykke etter en uke med en eller flere nattevakter, sammenliknet med en uke med dagarbeid, sier professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Tidligere har forskningen fortrinnsvis konsentrert seg om arbeidsulykker, men i denne danske studien har forskerne sett på alle skader, uansett om de skjer i eller utenom arbeidstiden.

Øker antall ulykker mest på jobb eller mest i fritiden når ansatte jobber kvelds- og nattevakter?

- Det kan vi dessverre ikke svare på enda. Men vi arbeider med en ny artikkel hvor vi ser forskjellen mellom risiko for arbeidsulykker og fritidsulykker.

Grunnen til at forskerne også har sett på ulykker på reiser til og fra jobb og i fritiden, er at de som jobber kvelds- og nattevakter får mindre søvn og restitusjon og dermed er mer trøtt en normalt. Dette kan øke risikoen for ulykker både på jobb og i fritiden. De 69 200 personene som inngikk i undersøkelsen hadde til sammen 11 834 ulykker som førte til legevaktbesøk eller dødsfall.

Undersøkelsen har blitt gjennomført slik det er de samme medarbeiderne som har blitt undersøkt både når de jobbet kvelds- og nattarbeid og når de jobbet vanlig dagtid. De har altså vært sin egen kontrollgruppe. Det gjør at man med større sikkerhet kan si at det er nattarbeidet som er problemet, ikke hvem medarbeiderne er eller hva slags jobber de har.

Resultatene underbygger den kunnskap forskerne allerede har om at nattarbeid gir økt risiko for ulykker.

 

 

Nøkkelord