Du er her

Nærkontakt med russisk næringsliv

Nå kan du bli kjent med russisk næringsliv fra innsiden. Lær om bedriftskultur, ledelse og kommunikasjon som hospitant i en russisk bedrift høsten 2009.
Av Karine Hildonen Henriksen
Publisert 06.08.2009 11:15

Ill.foto: Colourbox

Tilbudet fra NHO er rettet både mot bedrifter som er etablert i Russland eller de som ønsker mer kompetanse om det russiske markedet.


Hospiter i russisk bedrift

26. oktober til 6. november arrangeres kurs i St. Petersburg med formålet å gi ansatte i norske bedrifter nyttig kunnskap om russisk bedriftskultur og utviklingen i russisk næringsliv. Som en del av kurset vil deltakerne hospitere i en russisk bedrift.

Dette er en unik mulighet til å oppleve russisk næringsliv fra innsiden ved å ta del i daglig drift og praktiske erfaringer fra næringsliv i Russland. I forkant av kurset arrangerer NHO i samarbeid med Norsk-russisk handelskammer et forberedelsesseminar for de som skal delta. Det vil gi deltakerne en innføring om russiske forhold - kultur, politikk, samfunn, mentalitet og språk.- Vi ønsker å bidra med noe unikt, en mulighet til å selv se hvordan bedriften er organisert, forhold mellom ledelse og ansatt og hvordan man kommuniserer i en russisk bedrift. På disse områdene er forholdene ofte svært forskjellige fra hva vi er vant til i Norge og derfor viktige å vite om hvis man skal inn i Russland, sier prosjektansvarlig Halvor Willadssen i NHO.


For de med arbeidsfelt mot øst

Deltakelse er gratis. Reise, opphold og alle arrangementer på programmet er dekket. Kurset har 15 plasser og ansatte i bedrifter med arbeidsfelt mot det russiske markedet prioriteres. Det tas forbehold om mange nok søknader for at programmet kan gjennomføres.


Russisk partner

Kurset arrangeres av NHO i samarbeid med sin langvarige russiske partner Den føderale kommisjonen for lederopplæring for næringslivet i den Russiske Føderasjon. Kurset finansieres av Det norske utenriksdepartementet og Det russiske departementet for økonomisk utvikling.

Kurset består av to deler:
En informasjonsdel hvor deltakerne blir kjent med den økonomiske og sosiale situasjonen i Russland, toll- og skattelovgivning, ulike aspekter ved næringsliv i Russland, samt møter med representanter for regionens administrasjon, handelskammer og bransjeorganisasjoner.
En hospiteringsdel hvor deltakerne blir bedre kjent med arbeidet i russiske næringsliv innen sin bransje og kan etablere nye forretningskontakter. Deltakerne får møte ledelse og saksbehandlere og diskutere mulig samarbeid og forretningskontakt.
Flere runder av et tilsvarende kurs er allerede arrangert for tyske næringslivsledere i Russland, med stort hell.Søknadsfrist er 1. september 2009. Søknadsskjema kan sendes Halvor Willadssen på hlw@nho.no. Eventuelle spørsmål rettes samme sted eller på telefon 23 08 80 92.

(NHO)