Du er her

Når timer blir minutter

Han skapte begrepet "flow" - den herlige følelsen når du glemmer tid og sted. – Du kan ikke tvinge fram følelsen hos andre, men du kan skape et arbeidsmiljø hvor det er gode muligheter for å oppnå denne følelsen, sier han.
Av Anonym
Publisert 27.05.2004 12:00

Les også: Slik skaper du flyt

" Mihaly Csikszentmihalys (MC) liv er som oppfyllelsen av den amerikanske drømmen: En østeuropeisk immigrant finner et eget forskningsområde, skaper et eget begrep, tjener massevis av penger på bestselgerbøker, og bor på sine eldre dager i et koselig hus blant sitrontrær, roser og orkideer i California. Veien til målet

Han ble tidlig fascinert av kreativitet innen ulike yrker, og begynte å intervjue unge artister som en del av studiene. Menneskenes beskrivelser av deres beste øyeblikk i arbeidet gav ham inspirasjon til begrepet "flow"(flyt).De sammenlignet opplevelsen med å bli ført bort av en ytre kraft, eller å følge en energistrøm uten anstrengelse.

– Hvordan føles det å flyte?

– Når du flyter, er målet veldig tydelig, men den egentlige nytelsen ligger i de steg man tar for å nå målet, ikke i at man faktisk når det. Mennesket mister ofte muligheten til å nyte hva de holder på med, siden de retter all oppmerksomheten mot sluttresultatet, sier han.

– Når du flyter er responsen umiddelbar, enten den kommer fra omgivelsene, fra aktiviteten i seg selv eller fra ditt eget indre. Balansen mellom mulighet og egne ferdigheter er viktig for flyten. Det er lettere å bli oppslukt av en oppgave om vi tror at den er mulig å gjennomføre. Er den umulig, blir vi engstelige, og er den for lett, kjeder vi oss.

Dyp konsentrasjon

Konsentrasjonen er dyp når du oppnår flytestadiet. Forskjellen mellom jeg-et og aktiviteten opphører, og noen ganger kan konsentrasjonen være så dyp at noen bruker ordet ekstase for å beskrive den.

Det er her og nå som betyr noe når mennesker opplever flyt. Alle trusler, problemer og bekymringer forsvinner fra bevisstheten. Du blir fylt av en herlig følelse av å ha kontroll, og tidsperspektivet endres. Timer kan oppleves som minutter.

Sterkere selvfølelse

Det mest sentrale i opplevelsen er tapet av jeg-et, når du oppslukes av selve oppgaven, eller blir en del av laget som utfører den. Men etter flytopplevelsen er det vanlig at selvfølelsen blir sterkere enn den var tidligere, sier Csikszentmihalyi.

– Det finnes mennesker som i de beste situasjoner ikke kan oppnå flyt. Det er på grunn av at de er for urolige, for selvbevisste eller for konkurranselystne. På den andre side er det personer som opplever flyt i de minst tenkelige situasjoner. Flytfremmende faktorer er først og fremst å skape et miljø der menneskene ikke er redde, men hvor de føler tillit. Klare mål for virksomheten er også viktig, samt tilbakemelding på jobben som utføres.

I likhet med mange andre arbeidslivsforskere påpeker han at for mye å gjøre er like ille som for lite å gjøre, og kan slå ut negativt på arbeidsgleden og dermed på flytmulighetene.

Treningstips

MC gir ofte treningstips til mennesker som ønsker å oppleve flow:

– Det første rådet er å finne det som får deg til å kjenne lidenskap. Er du på feil hylle i livet, er det naturlig nok vanskelig å kjenne den store arbeidsgleden. – Vær oppmerksom på hva du gjør, fortsetter han. Hvilke deler av dagen liker du best?

Spør deg selv hva du vil gjøre mer av, og hva du vil gjøre mindre av. Selvfølgelig er det slik for de aller fleste av oss, at dagen inneholder mange gjøremål som er et must, og de ligger langt fra de oppgaver vi drømmer om å gjøre. Da gjelder det å finne ut på hvilken måte du utfører oppgavene du må gjøre. Når du tar oppvasken, kan du finne måter gjøre det til en lek eller en konkurranse, er et av rådene.

Kombiner!

Å kombinere ulike oppgaver kan ofte være en løsning. MC forteller om sin gode venn Georg Klein, kreftforsker og forfatter. Klein syntes at det var veldig kjedelig å skrive søknader om tilskudd til forskningen. Omtrent like kjedelig som å sitte og vente på flyplasser.

Løsningen ble å ha med seg en diktafon og formulere søknadene mens han satt og ventet. Dette var en måte å stenge omverdenen ute, en måte å ta kontroll og leke samtidig.

– Har evnen til å føle flyt noen sammenheng med intelligens?

– Ikke nødvendigvis. Har man lav IQ, er det kanskje vanskelig å oppnå flyt ved å holde på med matematikk, men man kan likevel oppnå følelsen med andre aktiviteter.

Flytbegrepet kan ikke kobles til intellektuelle eller kreative oppgaver i klassisk forstand, som sjakk, kirurgi, matematikk eller komposisjon. Et eksempel er livet på thailandske småsteder, der kvinnene er flinke veversker. De blir totalt absorbert av sine vever og glemmer tid og sted. De minste barna plikter å minne mødrene på at det daglige husarbeidet ikke blir glemt!