Du er her

Når sysselsettingsgraden øker må også arbeidsevnen økes

Samfunnet trenger økt sysselsetting og at flere står i arbeid lengre. Men da må man samtidig sørge for ordninger som gjør dette mulig for den enkelte arbeidstaker.
Av Redaksjonen
Publisert 20.09.2019 10:31

Sysselsettingsgraden kan ikke økes uten at man gir nødvendig støtte til kompetanseutvikling og arbeidsevne hos arbeidstakerne. Samtidig som man strever for at stadig flere mennesker skal være yrkesaktive, må man sørge for at de som allerede er i arbeid kan fortsette å være det. Det krever at man har tiltak som støtter de yrkesaktives arbeidsevne, helse og kompetanse, påpeker det finske Arbeidshelseinstituttet i en pressemelding. I særlig grad gjelder dette de endringene som digitaliseringen av arbeidslivet medfører. 

Digitaliseringen fører til vesentlige endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i alle bransjer og dette er forandringer som ofte skjer på teknologiens vilkår. Hvis medarbeiderne tidsnok blir involvert i endringene kan man lettere tilpasse seg nye arbeidsoppgaver og utvikle kompetansen sin på nye områder, slik at man ikke faller ut av arbeidslivet. 

- Når sysselsettingsgraden øker, kommer uførhetsgrad og sykmeldinger til å øke, hvis det ikke finnes ordninger som støtter kompetanseutvikling og arbeidsevne, sier Antti Koivulasom er generaldirektør for Arbeidshelseinstituttet. 

For å øke sysselsettingsgraden må man også ha et arbeidsliv som gjør det mulig å være yrkesaktiv selv om man ikke har full arbeidskapasitet. 

 

Nøkkelord