Du er her

Når ferien gikk med til sykehusbesøk

UKENS HR-DILEMMA: En medarbeider var på utenlandsferie med sin mor da hun måtte legges inn på sykehus. Gir det ham rett til å få utsatt ferien?
Av Redaksjonen
Publisert 07.09.2018 11:43

En av mine ansatte hadde med sin gamle mor på ferie. Hun ble akutt syk, og det endte med at han satt med henne på sykehus i Spania store deler av ferien. Når han kom tilbake på jobb etter ferien lurer han på om han kan få ferien eller noe av ferien utsatt siden han ikke har fått bruke ferien til ferieformål.

Jeg har lyst å si ja, i alle fall til noen dager, men er ikke sikker på om det er lurt.

Utsettelse bare ved egen sykdom
Ferielovens bestemmelser om utsettelse av ferie på grunn av sykdom knytter seg bare til egen sykdom. Ved egen sykdom før ferien kan ferien utsettes, og hvis du blir syk i ferien kan du få utsatt tilsvarende like mange dager som du har vært syk. Forutsetningen er selvsagt at det settes fram krav om utsettelse og at sykdommen dokumenteres med legeerklæring.

Tenk deg godt om
Selv om han ikke har noe krav på å få feriedager utsatt når andre enn han selv er syk, så kan arbeidsgiver velge å si ja til dette. Du sier også at du har lyst å si ja på spørsmålet om å få noe av ferien utsatt, og det er sannsynligvis fordi dette er en medarbeider som du ønsker å møte på en positiv måte.

Jeg vil imidlertid råde deg til å tenke deg godt om.

Alle kan være uheldige, og det er ikke alle situasjoner som kan kompenseres med lønn eller utsatte feriedager.
Småbarnsforeldre opplever ikke sjelden at barna blir syke i ferien. Hvis dere åpner opp for å utsette feriedager i et tilfelle som dette er det rimelig at dere også må vurdere det tilsvarende når ansatte kommer tilbake etter ferier med syke barn. Det vil sannsynligvis bli vanskelig å lage ryddige rutiner på dette.

Ekstraordinær situasjon?
Noen ganger er situasjonen helt spesiell, og det kan være gode grunner for at arbeidsgiver også bør håndtere saken deretter. Det som er viktig hvis dere skulle velge å gjøre noe sånt er at dere dokumenterer hva dere gjør og hvorfor. Vurderingen må bygge på objektive og saklige vurderinger og begrunnelse for hva som eventuelt gjør denne situasjonen ekstraordinær.

Se etter muligheter
Medarbeideren gir uttrykk for at han ikke har fått brukt ferien sin til ferieformål, og det er forståelig at han ønsker å ha noen kjekke feriedager. Hvis han ikke har mer ferie til overs av årets ferie er det kanskje mulig å legge til rette for at han kan innarbeide plusstimer til avspasering. Videre er det mulig å avtale at han kan ta ut noe av ferien for neste år på forskudd. Å legge til rette for en liten ferie i løpet av høsten vil sannsynligvis være mulig.

Du bør også be den ansatte om å sjekke eventuelle reiseforsikringer. Kan hende er det mulig å få kompensert noe hvis arbeidstaker ønsker å ta fri uten lønn.

Mine råd:

  • Vær tilbakeholden med å utsette feriedagene i et tilfelle som dette – tenk langsiktig.
  • Ta en samtale med den ansatte hvor du sier at du svært gjerne skulle sagt ja til utsettelse av feriedagene, og hvorfor, men at du ikke kan.
  • Gjør det du kan for å legge til rette for en ferie/fri i løpet av høsten, enten i form av forskuddsferie, avspasering eller fri uten lønn.

Lykke til!

Faktaboks

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder
i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine@askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.